Bli kund Annonsera
torsdag 24 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 23 december 2019,

Hammarskiöld biträdde vid företrädesemission

Hammarskiöld biträdde joint global coordinators, joint bookrunners och co-managers i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s fullt garanterade företrädesemission av stamaktier av serie B om cirka 1,5 miljarder kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Hammarskiöld biträdde Goldman Sachs International och J.P. Morgan Securities plc (gemensamt joint global coordinators), ABG Sundal Collier AB, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, och Kempen & Co N.V. (gemensamt joint bookrunners), samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (gemensamt co-managers), i samband med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s fullt garanterade företrädesemission av stamaktier av serie B om cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är ett större nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur som äger en fastighetsportfölj i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett marknadsvärde om 30,8 miljarder kronor per den 30 september 2019. Bolagets stamaktier av serie B och serie D är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (Large Cap) och dess preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Hammarskiölds team bestod primärt av Carl-Johan Pousette (Partner), Marcus Tipner (Associate) och Aksel Ahlqvist (Associate).

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt