Bli kund Annonsera
fredag 24 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 mars 2024,

52 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 52 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 14 mars. 35 advokater har utträtt ur samfundet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän


Nya ledamöter

Kimia Alemtar
Södra avdelningen
Foyen Advokatfirma KB

Maryam Arfaoui
Stockholmsavdelningen
Olsson Lilja Advokater AB

Nila Azizi
Stockholmsavdelningen
Prio Advokatbyrå AB

Johanna Berggren Permatz
Stockholmsavdelningen
Cirio Advokatbyrå AB

Hilde Björkqvist
Stockholmsavdelningen
Försvarsadvokaterna Stockholm HB

Erik Bogegård
Stockholmsavdelningen
Norburg & Scherp Advokatbyrå AB

Elias Bulale Qodah
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Viktor Banke AB

Linda Critchley
Norra avdelningen
Ahlgrens Advokatbyrå HB

Martin Cronsioe
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB

John Dagnevik
Östra avdelningen
Advokat Daniel Möller AB

Petter Dahl
Stockholmsavdelningen
C J Advokatbyrå AB

Helena Dahlberg
Stockholmsavdelningen
Foyen Advokatfirma KB

Ingrid Ek
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB

Nora El Massry
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Defens AB

Robin Eliasson
Västra avdelningen
Werks Advokater AB

Lisa Emanuelsson
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Thomas Ennefors
Norra avdelningen
Advokatbyrån Tuhkanen AB

Catrin Enoksson
Södra avdelningen
Advokaterna Ståhlnacke & Co HB

Maria Eriksson
Norra avdelningen
Willerius Advokatbyrå AB

Julia Fermbäck
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Maximilian Freire Zetterström
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Oskar Fröberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB

Homan Gerami
Stockholmsavdelningen
AG Advokat KB

Simon Gille-Johnson
Stockholmsavdelningen
Real Advokatbyrå Aktiebolag

Akadia Hawsho Poli
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Omnia AB

Cajsa Helin Hollstrand
Stockholmsavdelningen
Stahre Persson Advokatbyrå AB

Jonas Hämälä
Stockholmsavdelningen
Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Mimi Hörnmo
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB

Marika Lampers Espmark
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Morgården AB

Louise Ljöstad
Stockholmsavdelningen
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB

Adam Loewenstein
Västra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB

Elias Lundin
Stockholmsavdelningen
Norburg & Scherp Advokatbyrå AB

Hanna Marberg
Västra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB

Anna Marthins
Stockholmsavdelningen
Chouette advokatbyrå AB

Bruno Neumann
Södra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB

Amanda Nilsson
Stockholmsavdelningen
Real Advokatbyrå Aktiebolag

Sara Nilsson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB

Isac Nyman
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Adam Olofsson
Södra avdelningen
Advokatgruppen i Malmö AB

Semir Omerbasic
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB

Niklas Sandell
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Gulliksson AB

Oliver Bengtsar Sellner
Stockholmsavdelningen
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Dione Shabo
Stockholmsavdelningen
Real Advokatbyrå Aktiebolag

Love Sjögren
Norra avdelningen
Advokater i Norr AB

Tor Stenestad
Stockholmsavdelningen
Wåhlin Advokater AB

Anna Svensson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB

Carl Svensson
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB

Jenny Tolander
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB

Johanna Wigfeldt
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB

Anne Wijkman
Stockholmsavdelningen
Brick Advokat AB

Linn Wredström
Stockholmsavdelningen
Time Danowsky Advokatbyrå AB

Daniel Öhvall
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB

Utträdda ledamöter

Mikael Ahlberg, Stockholm, per den 11 februari 2024
Anton Andersson, Stockholm, per den 8 mars 2024
Pontus Andersson, Stockholm, per den 31 januari 2024
Christer Bengtson, Mölle, per den 1 januari 2024
Linnéa Berg, Stockholm, per den 14 mars 2024

Ludvig Berke, Stockholm, per den 14 februari 2024
Isabelle Chorell, Umeå, per den 18 februari 2024
Per-Ingvar Ekblad, Sala, per den 14 mars 2024
Mina Gholiof, Bryssel, per den 1 februari 2024
Ann-Marie Bonander-Gustafsson, Torsby, per den 1 mars 2024

Gabriella Nyström Gustavsson, Malmö, per den 29 februari 2024
Sara Heikfolk, Stockholm, per den 29 februari 2024
Gunnar Heimklo, Stockholm, per den 7 februari 2024
Madeleine Hüttner, Särö, per den 31 december 2023
Rune Johansson, Uddevalla, per den 23 februari 2024

Mika Jordan, Stockholm, per den 11 februari 2024
Alexander Kahan, Stockholm, per den 3 februari 2024
Imer Klingstedt, Stockholm, per den 4 mars 2024
Moa Knuuttila, Stockholm, per den 14 februari 2024
Göran Kruse, Båstad, per den 20 februari 2024

Olof Lidén, Oskarshamn, per den 1 februari 2024
Fredrik Lindgren, Stockholm, per den 31 januari 2024
Johannes Loftén, Stockholm, per den 29 januari 2024
Elisabet Dahlman Löfgren, Stockholm, per den 8 januari 2024
Oskar Mohn, Stockholm, per den 8 mars 2024

Filip Persson, Stockholm, per den 10 mars 2024
Marina Rastoder, Malmö, per den 1 mars 2024
Johanna Sjögren, Stockholm, per den 19 januari 2024
Caroline Staffansson, Stockholm, per den 1 mars 2024
Sten Sundius, Bara, per den 14 mars 2024

Christina Sundqvist, Stockholm, per den 7 februari 2024
Hanna Tynkkynen, Uppsala, per den 25 februari 2024
Per-Arvid Viklund, Söderhamn, per den 1 januari 2024
Oliver Wismeier Thörnkvist, Göteborg, per den 31 januari 2024
John Öhman, Göteborg, per den 31 januari 2024

Avlidna ledamöter

Eric Ager, Stockholm, den 21 januari 2024
Ulf Fredholm, Stockholm, den 22 januari 2024
Peter Lindqvist, Stockholm, den 26 januari 2024
Margareta Persson, Limhamn, den 13 februari 2024
Ingemar Sahlström, Uppsala, den 20 februari 2024
Per Anders Skog, Stockholm, den 3 februari 2024

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt