Bli kund Annonsera
söndag 14 april 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 12 december 2023,

Svenska juristprogrammet kan lära av Italien

När jag pratar med nyutexaminerade juriststudenter berättar de nästan alltid om hur lite det de jobbar med har med juristprogrammet att göra. Under min utbytestermin i Italien fick jag perspektiv på hur en mer verklighetsnära juristutbildning kan se ut.
Robin Nilsen

VERKTYG

»
Tipsa en vän

När jag skriver den här artikeln befinner jag mig på resande fot i södra Italien. På mitt italienska utbytesuniversitet, Bocconi i Milano, bedrivs det för närvarande ingen undervisning. Studenter har istället fått egentid inför tentorna i dagarna före jul. Det har gett mig möjlighet att plugga på distans och resa runt i Italien. Längs med färden har jag, så här i slutet av mitt utbyte i Italien, funderat mycket på skillnaderna mellan juristutbildningen här och den i Sverige, i vart fall varianten i Uppsala som jag ägnat mig åt sedan 2019.

De grundläggande frågor som jag hela tiden återkommer till i mina funderingar, och som den här artikeln handlar om, är: Vad är juristutbildningen till för? Hur uppnås bäst de ändamålen?

Enligt nu gällande undervisningsplan för juristprogrammet i Uppsala är “juristprogrammets främsta uppgift att tillgodose det allmänna samhällsbehovet av en kvalificerad juristprofession”. Juristutbildningen syftar till att utbilda jurister helt enkelt. Chockerande! Men vilken sorts jurister utbildas egentligen genom det svenska juristprogrammet?

Juristprogrammet i Uppsala har en bias för offentlig rätt

Möjligen avslöjas svaret på ovanstående frågeställning redan i undervisningsplanen. Till skillnad från motsvarande plan på exempelvis Stockholms universitet, lägger den i Uppsala tyngdpunkten på juristutbildningen i förhållande till offentlig rätt. Denna, som inbegriper våra domstolar och förvaltningsmyndigheter, är naturligtvis av oerhörd vikt för att Sverige ska vara en fungerande rättsstat och demokrati.

Samtidigt visar statistik från Akavia att majoriteten nyutexaminerade jurister, 57 procent, arbetar i privat sektor. Endast en procent jobbar inom högskola och utbildning. Mycket få blir alltså doktorander. Det väcker frågan om det svenska juristprogrammet, åtminstone i Uppsala, är anpassat för att utbilda jurister till de områden där flest nyutexaminerade faktiskt hamnar.

Mitt svar är nej. Utbildningen i Uppsala är främst anpassad för att fostra domare och doktorander. Min upplevelse av att ha genomgått ett helt juristprogram i “lärdomsstaden” är att den lär en ytterst lite om stora framväxande rättsområden som GDPR och annan typ av compliance, samt generellt om hur juridik fungerar i praktiken.

Utbildningen är mycket teoretiskt orienterad, där rättsfilosofiska resonemang om exempelvis rättskraftens omfattning i Olivecrona kontra Ekelöfs teori, premieras över hur juridik faktiskt verkställs i vardagen. Ett annat exempel är processen jag själv haft med min examensuppsats. Jag har haft en fantastisk handledare till den men när jag skickade in mitt första utkast menade han att jag hade gjort en “för realistisk” skildring av juridiken.

Det finns dock undantag från detta teoretiska fokus. På fördjupningskurserna som studenterna kan välja finns flera praktiskt inriktade. Själv läste jag 30 högskolepoäng i “Förhandling och medling”, vilket jag känner gav större nytta inför arbetslivet än något av de totalt nästan 45 högskolepoäng jag läst inom teoretiskt inriktad sakrätt eller allmän rättslära.

Låt juristprogrammet vara en yrkesutbildning

Ett skäl till fixeringen vid teori tänker jag kan vara att man på Uppsalas juristprogram blandat ihop juridik med rättsvetenskap. Medan juridik enligt Nationalencyklopedin är “läran om rättsreglerna tolkning och tillämpning”, är det sistnämnda ett försök att studera juridiken på vetenskaplig grund. Juridik är alltså en praktik och juristprogrammet mer eller mindre en yrkesutbildning. Jag menar att juristprogrammet, för att uppnå syftet att utbilda jurister inom alla områden där jurister idag jobbar, i högre utsträckning också måste få vara en yrkesutbildning. Merparten av de teoretiska, rättsvetenskapliga delarna skulle med fördel kunna lyftas ut från grundutbildningen och göras om till valfria fördjupningskursern.

Genom att ta bort eller i vart fall minska de mer renodlat teoretiska delarna i grundterminerna på juristprogrammet, skulle utrymme öppnas för mer praktiska inslag och rättsområden som har stor relevans idag men inte täcks upp av utbildningen. Konkret kan det exempelvis handla om att ge GDPR och annan rättsinformatik, som sysselsätter oerhört många jurister i hela EU idag, en större plats. Under mina år i Uppsala hade vi ett seminarium på hela juristutbildningen om GDPR. Som exempel på praktiska inslag kan det handla exempelvis om hur man praktiskt skriver ett bra avtal eller retoriskt övertygar sin motpart.

Sverige kan lära av Italien

Det finns naturligtvis mycket bra med juristprogrammet i Uppsala. Det är med rätta en av Sveriges mest eftertraktade utbildningar. Vissa former av praktiska inslag, som modellen där studenterna arbetar tillsammans inför seminarierna i basgrupper, finns. Det förringar dock inte det faktum att utbildningen kan bli ännu vassare. Här vill jag slå ett slag för erfarenheten jag haft på Bocconi i Milano.

Bocconi är mer likt Handelshögskolan än Uppsala universitet. Liksom Handels är Bocconi privatfinansierat, i många fall av de företag som har det som en bas för sin kompetensförsörjning. Det påverkar utbildningen. Samtidigt som undervisningen på Bocconi håller internationellt erkänd världsklass, är den till skillnad från i Uppsala fast förankrad i yrkesverksamma juristers verklighet. I de kurser jag läst i exempelvis immaterialrätt och IT-rätt är perspektivet oftast hur och utifrån vilka strategier juridiken kan tillämpas i praktiken.

Seminarier varvas med regelbundna föreläsningar från näringslivet. Det arrangeras temaveckor inom exempelvis investment banking, där man även kan jobba som jurist. I höst hade vi besök från Meta och Universal Music. Här kan Uppsala lära.

Juristutbildningen är för viktig för att vara så snäv som idag

När man läser den här artikeln kanske man får intrycket av att jag argumenterar för att nervärdera juristprogrammet till att bli någon slags komvuxutbildning med ett ensidigt instrumentellt mål om att tillgodose näringslivets kompetensförsörjning. Den delen menar jag är viktig men den är inte allt. Det är naturligtvis viktigt att juriststudenter får insikt i vilken oerhörd makt som finns i juridiken, vilka skäl som motiverar att vi lägger oss i och lagstiftar kring människors liv och vilket ansvar som följer med det.

Risken med ett för teoretiskt inriktat juristprogram är emellertid att jurister blir förblindade av paragrafer och förarbeten från att se verkligheten som den är. Och den är mycket större än vad som lärs ut på Juridiska institutionens säte på kvarteret Munken i Uppsala.

Efter årskiftet kommer jag ha tagit examen och själv börja jobba som compliancejurist. Jag erkänner att mitt perspektiv kan ha färgats av att jag valt den banan istället för att bli den domare eller doktorand som jag känner att juristprogrammet fostrade mig till att bli. Med det sagt återvänder jag gärna till Uppsala i framtiden när jag fått mer erfarenhet, i syfte att fortbilda studenter i vilka andra delar av juridiken som finns än de som lyfts på programmet.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Foto Syda Productions

Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

Sverige skrev under barnkonventionen för mer än 30 år sedan och 2020 gjordes den till svensk lag. Enligt Riksrevisionens har staten emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att konventionen ska få genomslag i praktiken.

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett regionalt länstrafikbolag ska betala diskrimineringsersättning till en kvinna för trakasserier. Enligt DO har trakasserierna haft samband med etnisk tillhörighet.

Turn Energy rekryterar Legal Counsel

Solenergibolaget Turn Energy har anställt juristen Hanna Tynkkynen.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 4 april 2024 utnämnt sju nya domare.

DOMARBLOGGEN

Om laglighetsprövning

Varför finns det laglighetsprövning i förvaltnings-domstolarna och hur går denna till. Om det handlar senaste inlägget på Domarbloggen.

Ny lagman i Stockholm

Regeringen har den 27 mars utnämnt Göran Lundahl till lagman i Stockholms tingsrätt.

MSA studenternas po-puläraste arbetsgivare

För femte gången erövrar Mannheimer Swartling titeln som den mest attraktiva arbetsgivaren när juriststudenterna rankar sina kommande potentiella arbetsplatser.

Foto G. Fessy, EU-domstolen

Ny EU-domare föreslås

Efter att ha genomfört intervjuförfarande förslår nu Domarnämnden att Fredrik Schelin utses till Sveriges domare i EU-domstolen.

Jurist blir ledamot i Fondtorgsnämnden

Chefsjuristen Anders Sjöborg förordnas som ledamot i Fondtorgsnämnden.

DOMARBLOGGEN

Häktning av barn

Om lagens särskilda krav för häktning av barn handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto ANDREY POPOV

52 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 52 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 14 mars. 35 advokater har utträtt ur samfundet.

Det gångna året i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för år 2023 har nu publicerats.

Wistrand ingår i CMS

Efter mer än 100 år som svensk advokatbyrå integreras Wistrand Advokatbyrå med CMS och blir därfär CMS Wistrand.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Regeringen har den 14 mars utnämnt fem nya domare.

DOMARBLOGGEN

Domarbloggen växer

Domarbloggen kommer framöver att kunna ge en ännu mer komplett inblick i svenskt rättsväsende. Detta då Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm från och med nu medverkar som gästskribenter.

Ny delägare till Hammarskiöld

Sanna Isaksson har anslutit till Hammarskiöld som ny delägare med fokus på Private M&A och Private Equity-transaktioner.

Uteslutning av advokat

Advokatsamfundets disciplinnämnd har uteslutit en advokat ur samfundet. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist.

Foto Vinge

Ny VD för Vinge

Louise Brorsson Salomon, som är delägare på Vinge, efterträder under våren Maria-Pia Hope som varit VD sedan 2012.

DOMARBLOGGEN
Foto © tomloel

Vittnesstöd i domstolar

En kanske mindre känd, men ändå viktig, del i domstolarnas verksamhet är vittnesstödet och om detta handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Åtalas för krigsbrott

En man i 50-årsåldern åtalas nu för två fall av krigsförbrytelser i Syrien under 2015.

Foto © Valentin Armianu

Domstolar vill ha bättre registerkontroller

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning och har därför lämnat en hemställan till regeringen om detta.

Nya arvsregler utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en bred översyn av reglerna om arv och testamente.

Få förändringar i nämndemannakåren

Trots insatser för att föryngra och bredda nämndemannakåren har det endast skett marginella förändringar bland nämndemännen sedan förra valet.

Ny MP på Lindahl

Från den 1 mars har Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala en ny Managing Partner.

Foto GAMMA-MAN

Många utmaningar för landets domstolar

Domstolsverket har nu lämnat in sitt budget-underlag för 2025-2027 till regeringen. I underlaget lyfts särskilt frågor rörande domstolarnas förutsättningar att även fortsatt kunna avgöra mål snabbt och rättssäkert.

Ny MP på Harvest

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

Foto Per Groth

Ny Riksåklagare

Regeringen har utsett Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare.

Åtalas för två fall av allmänfarlig ödeläggelse

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för delaktighet i en sprängning i Uppsala i december förra året. En av personerna åtalas även för att ha placerat en sprängladdning i ett flerfamiljshus i Upplands-Bro i november.

DOMARBLOGGEN
Foto OLEKSANDR PRYKHODKO

Domstolsutveckling inom Europarådet

Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén på Domstolsverket är engagerade som svenska experter för arbetet inom Europarådets kommitté för domstolsutveckling och om detta arbete handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto Twonix

Jurister som engagerar i sociala medier

I den nyligen publicerade "Maktbarometern: Juridik", framgår vilka som engagerar och når flest svenskar på våra största sociala medier. Högst upp i flera medier kommer Ardalan Shekarabi och Elisabeth Massi Fritz.

Bank missgynnade föräldraledig kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att Klarna Bank missgynnade en kvinnlig anställd i samband med föräldraledighet och begär nu att banken betalar 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Foto Valery Voennyy

Året som gått i HFD

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2023 innehåller bland annat rättsfall i korthet, statistik samt artiklar som beskriver verksamheten och vardagen för medarbetarna på domstolen.

STUDENTARTIKEL

En tvär rättsveten- skaplig reflektion

Myndighetsutövning förekommer som rekvisit inom flertalet vitt skilda rättsområden. Med det i åtanke är det förvånande att det inte är klart vad rekvisitet omfattar. I denna artikel gör studenten Zack Norén ett försök att precisera begreppet.

Foto Sten-Åke Stenberg

HD:s verksamhet 2023

Högsta domstolen har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året

Inkomna mål ökade under 2023

Under 2023 ökade antalet inkomna mål till domstolarna. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Redovisningen visar också på fortsatta prioriteringar avseende digitalisering, kompetensförsörjning och säkerhet.

DEBATT

Är en uranrusch möjlig?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill tillåta uranbrytning i Sverige. Mellan 1960 och 2018 skedde ingen uranbrytning trots att det var lagligt. Ska uran brytas, finns ett minfält av hinder som måste övervinnas.

Foto Europeiska unionens domstol

Ny svensk EU-domare ska rekryteras

Domarnämnden har beslutat att gå vidare med fyra sökanden till tjänsten som Sveriges domare vid EU-domstolen i Luxemburg.

Kammarrätten skärper säkerheten

Kammarrätten i Stockholm inrättar från och med den 22 februari en fast säkerhetskontroll.

Åklagaren avslutar Estonia-ärende

Åklagaren har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.

Nya domare

Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt fem nya domare.

Bostadsbolag diskriminerade kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning.

Inbetalda återkrav från gärningspersoner ökar

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning till brottsoffer och kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Foto David Naylor, Uppsala universitet

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Nyligen genomfördes Uppsala universitets årliga vinterpromotion. För Juridiska fakultetens räkning installerades bland annat de två hedersdoktorerna professor, dr Vesna Rijavec och Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

Årets Advokatbyrå

Vinnarna av Årets Advokatbyrå inom ett antal olika kategorier presenterades nyligen på ett lunchevent på Berns i Stockholm.

Foto Andrey Popov

Förbättrade möjligheter till delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning.

Kommun missgynnade föräldraledig kvinna

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten, slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

DOMARBLOGGEN

Tingsfiskaler på kurs

I det senaste inlägget på Södertörns tingsrätts blogg skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) som tingsrättens fiskaler har gått på.

Ny JO-granskning av Migrationsverket

Trots att JO vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider har ett stort antal anmälningar fortsatt komma med klagomål om detta. Därför inleder JO nu en ny granskning.

Nya domare

Regeringen har den 1 februari utnämnt 16 domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt