Bli kund Annonsera
söndag 14 april 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 januari 2024,

Juridikåret 2023 och gängkriminalitetens många huvuden

Tidöpartierna vann sannolikt valet på att komma till rätta med gängkriminaliteten. Att göra det har visat sig vara en utmaning jämförbar med när Herakles fick till straff att dräpa den månghövdade hydran. Likt hur det ur hydran växer fram nya huvuden när ett huggs av, tar ständigt nya gängkriminella plats när andra fängslas.
Robin Nilsen

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Historien om Herakles och hydran kommer från grekisk mytologi. För att sona sitt brott hade Herakles straffats med att utföra tolv stordåd. Ett var att dräpa den fruktade hydran. Problemet var att varje gång Herakles högg ett av hydrans många huvuden, växte två nya fram. Det kan jämföras med regeringens och polisens kamp mot gängkriminaliteten, som för varje brottsling som sätts bakom lås och bom, tycks skapa två nya.

EncroChat - både en frälsning och förbannelse

Ett betydande svärdshugg mot hydran skedde redan 2021 när den av många gängkriminella flitigt använda applikationen EncroChat knäcktes. Enligt researchföretaget Acta Publica, som kartlagt samtliga svenska domar med bevisning från EncroChat, blev resultatet att cirka 400 olika tilltalade dömdes till sammantaget över 1500 år i fängelse. Precis som i den grekiska myten var det dock nog inte tillräckligt för att dräpa hydran.

Som journalisten Diamant Salihu beskrivit bidrog EncroChat till att ett tomrum uppstod när den gamla gängkriminella hierarkin föll samman. En brist på ordning kan, som filosofen Thomas Hobbes beskrev år 1651 i sitt verk Leviatan, leda till ett allas krig mot alla. Det är ett sätt att förstå varför EncroChat inte blev början på slutet för gängkriminaliteten, utan tvärtom ledde till att 2022 blev året med flest svenska dödsskjutningar någonsin.

Barn som skjuter och spränger

När jag ser tillbaka på juridikåret 2023 är det tyvärr fortsatt gängkriminaliteten jag starkast minns. Visst skedde något färre dödsskjutningar 2023 än 2022, men det är en liten tröst när antalet sprängningar istället ökade från 90 till hela 149 stycken. Skälet har sannolikt att göra med att ytterligare ett huvud växt fram hos hydran; nämligen att gängkriminaliteten gått ner i åldrarna, till yngre och mindre erfarna personer. Hittills har dessa inte haft samma kapacitet att döda som den äldre generationen. Istället har sprängningar blivit ett vanligt sätt att utöva våld - även när barn och unga råkar spränga porten på fel adress.

Detn korta förklaringen till att fler barn och unga blivit gängkriminella kan vara att rekryteringsbehovet av dessa helt enkelt ökade när delar av det äldre gardet försvann eller som Kurdiska räven, flyttade utomlands efter EncroChat. Som om situationen inte kunde bli mer tragisk har det under 2023 också visat sig att de gängkriminella i stor utsträckning rekryterar de mest utsatta unga, som boende på SIS-hem.

Kanske är det denna ständiga återväxt av nya gängkriminella genom rekryteringen av barn och unga som utgör det största hindret att dräpa hydran. Sedan den 1 juli har straffen skärpts för att genom olaga tvång, hot, rån och utpressning involvera minderåriga i kriminalitet. Dessutom utreds att sänka straffmyndighetsåldern. Kriminologer har dock varnat för att effekten kan bli kontraproduktiv genom att skapa incitament att rekrytera ännu yngre barn. I det inom straffpolitiken beundrade landet Danmark valde man att höja tillbaka straffmyndighetsåldern två år efter att man sänkt den; ungdomsbrottsligheten hade nämligen ökat.

Kan hydran dräpas 2024?

Bortsett från insatserna som är specifika för unga gängkriminella har regeringen sedan den 1 oktober möjliggjort för hemliga tvångsmedel, som dold övervakning, att användas i brottsförebyggande syfte. Utöver det har Justitiedepartementet haft fullt upp med att tillsätta alla möjliga utredningar på kriminalrättens område. Den mest omfattande gäller att reformera själva grunden för hur domstolar tillämpar straffskalorna, i syfte att domare ska döma kriminella hårdare. Regeringen vill helt enkelt att fler sitter inne längre, eftersom de då inte kan begå, uppmana till eller förbereda brott. Det tillsammans med regeringens straffpolitik ledde till att Kriminalvården under året varnade för att det inte finns tillräcklig plats för alla personer som uppskattas “inkapaciteras” i svenska fängelser om reformerna genomförs.

Det är nu 2024 och de första åtgärderna i regeringens åtgärdsprogram – skärpta straff mot att rekrytera unga gängkriminella och hemliga tvångsmedel – har precis trätt i kraft. I propositionslistan för riksdagsåret 2024 är Justitiedepartementet den mest produktiva delen av regeringen, med flest lagförslag. Det handlar om allt från det av Advokatsamfundet kritiserade förslaget om anonyma vittnen till så kallade säkerhets- eller visitationszoner. Reformtempot är så pass högt att opolitiska tjänstemän som jobbar med att genomdriva Tidöavtalet, varifrån de kriminalrättsliga reformerna till största del kommer, föreslås få högre lön än andra.

Det återstår att se om 2024 blir året då regeringen med sin nytillsatta polisledning i spetsen kan se till att fler huvuden på hydran kapas än som växer ut. Men låt oss påminnas om hur Herakles besegrade hydran. Det skedde genom att han brände stumpen av dess avhuggna huvuden så att nya inte kunde växa ut. Sensmoralen är att Herakles gick till roten med problemet istället för att stånga ihjäl sig mot symptomen. Det återstår att se om regeringens straffpolitik kommer att vara tillräcklig för att gå till roten med gängkriminaliteten eller om grundorsakerna till att personer blir gängkriminella är mer komplicerade än så.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Foto Syda Productions

Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

Sverige skrev under barnkonventionen för mer än 30 år sedan och 2020 gjordes den till svensk lag. Enligt Riksrevisionens har staten emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att konventionen ska få genomslag i praktiken.

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett regionalt länstrafikbolag ska betala diskrimineringsersättning till en kvinna för trakasserier. Enligt DO har trakasserierna haft samband med etnisk tillhörighet.

Turn Energy rekryterar Legal Counsel

Solenergibolaget Turn Energy har anställt juristen Hanna Tynkkynen.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 4 april 2024 utnämnt sju nya domare.

DOMARBLOGGEN

Om laglighetsprövning

Varför finns det laglighetsprövning i förvaltnings-domstolarna och hur går denna till. Om det handlar senaste inlägget på Domarbloggen.

Ny lagman i Stockholm

Regeringen har den 27 mars utnämnt Göran Lundahl till lagman i Stockholms tingsrätt.

MSA studenternas po-puläraste arbetsgivare

För femte gången erövrar Mannheimer Swartling titeln som den mest attraktiva arbetsgivaren när juriststudenterna rankar sina kommande potentiella arbetsplatser.

Foto G. Fessy, EU-domstolen

Ny EU-domare föreslås

Efter att ha genomfört intervjuförfarande förslår nu Domarnämnden att Fredrik Schelin utses till Sveriges domare i EU-domstolen.

Jurist blir ledamot i Fondtorgsnämnden

Chefsjuristen Anders Sjöborg förordnas som ledamot i Fondtorgsnämnden.

DOMARBLOGGEN

Häktning av barn

Om lagens särskilda krav för häktning av barn handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto ANDREY POPOV

52 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 52 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 14 mars. 35 advokater har utträtt ur samfundet.

Det gångna året i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för år 2023 har nu publicerats.

Wistrand ingår i CMS

Efter mer än 100 år som svensk advokatbyrå integreras Wistrand Advokatbyrå med CMS och blir därfär CMS Wistrand.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Regeringen har den 14 mars utnämnt fem nya domare.

DOMARBLOGGEN

Domarbloggen växer

Domarbloggen kommer framöver att kunna ge en ännu mer komplett inblick i svenskt rättsväsende. Detta då Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm från och med nu medverkar som gästskribenter.

Ny delägare till Hammarskiöld

Sanna Isaksson har anslutit till Hammarskiöld som ny delägare med fokus på Private M&A och Private Equity-transaktioner.

Uteslutning av advokat

Advokatsamfundets disciplinnämnd har uteslutit en advokat ur samfundet. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist.

Foto Vinge

Ny VD för Vinge

Louise Brorsson Salomon, som är delägare på Vinge, efterträder under våren Maria-Pia Hope som varit VD sedan 2012.

DOMARBLOGGEN
Foto © tomloel

Vittnesstöd i domstolar

En kanske mindre känd, men ändå viktig, del i domstolarnas verksamhet är vittnesstödet och om detta handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Åtalas för krigsbrott

En man i 50-årsåldern åtalas nu för två fall av krigsförbrytelser i Syrien under 2015.

Foto © Valentin Armianu

Domstolar vill ha bättre registerkontroller

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning och har därför lämnat en hemställan till regeringen om detta.

Nya arvsregler utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en bred översyn av reglerna om arv och testamente.

Få förändringar i nämndemannakåren

Trots insatser för att föryngra och bredda nämndemannakåren har det endast skett marginella förändringar bland nämndemännen sedan förra valet.

Ny MP på Lindahl

Från den 1 mars har Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala en ny Managing Partner.

Foto GAMMA-MAN

Många utmaningar för landets domstolar

Domstolsverket har nu lämnat in sitt budget-underlag för 2025-2027 till regeringen. I underlaget lyfts särskilt frågor rörande domstolarnas förutsättningar att även fortsatt kunna avgöra mål snabbt och rättssäkert.

Ny MP på Harvest

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

Foto Per Groth

Ny Riksåklagare

Regeringen har utsett Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare.

Åtalas för två fall av allmänfarlig ödeläggelse

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för delaktighet i en sprängning i Uppsala i december förra året. En av personerna åtalas även för att ha placerat en sprängladdning i ett flerfamiljshus i Upplands-Bro i november.

DOMARBLOGGEN
Foto OLEKSANDR PRYKHODKO

Domstolsutveckling inom Europarådet

Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén på Domstolsverket är engagerade som svenska experter för arbetet inom Europarådets kommitté för domstolsutveckling och om detta arbete handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto Twonix

Jurister som engagerar i sociala medier

I den nyligen publicerade "Maktbarometern: Juridik", framgår vilka som engagerar och når flest svenskar på våra största sociala medier. Högst upp i flera medier kommer Ardalan Shekarabi och Elisabeth Massi Fritz.

Bank missgynnade föräldraledig kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att Klarna Bank missgynnade en kvinnlig anställd i samband med föräldraledighet och begär nu att banken betalar 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Foto Valery Voennyy

Året som gått i HFD

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2023 innehåller bland annat rättsfall i korthet, statistik samt artiklar som beskriver verksamheten och vardagen för medarbetarna på domstolen.

STUDENTARTIKEL

En tvär rättsveten- skaplig reflektion

Myndighetsutövning förekommer som rekvisit inom flertalet vitt skilda rättsområden. Med det i åtanke är det förvånande att det inte är klart vad rekvisitet omfattar. I denna artikel gör studenten Zack Norén ett försök att precisera begreppet.

Foto Sten-Åke Stenberg

HD:s verksamhet 2023

Högsta domstolen har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året

Inkomna mål ökade under 2023

Under 2023 ökade antalet inkomna mål till domstolarna. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Redovisningen visar också på fortsatta prioriteringar avseende digitalisering, kompetensförsörjning och säkerhet.

DEBATT

Är en uranrusch möjlig?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill tillåta uranbrytning i Sverige. Mellan 1960 och 2018 skedde ingen uranbrytning trots att det var lagligt. Ska uran brytas, finns ett minfält av hinder som måste övervinnas.

Foto Europeiska unionens domstol

Ny svensk EU-domare ska rekryteras

Domarnämnden har beslutat att gå vidare med fyra sökanden till tjänsten som Sveriges domare vid EU-domstolen i Luxemburg.

Kammarrätten skärper säkerheten

Kammarrätten i Stockholm inrättar från och med den 22 februari en fast säkerhetskontroll.

Åklagaren avslutar Estonia-ärende

Åklagaren har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.

Nya domare

Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt fem nya domare.

Bostadsbolag diskriminerade kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning.

Inbetalda återkrav från gärningspersoner ökar

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning till brottsoffer och kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Foto David Naylor, Uppsala universitet

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Nyligen genomfördes Uppsala universitets årliga vinterpromotion. För Juridiska fakultetens räkning installerades bland annat de två hedersdoktorerna professor, dr Vesna Rijavec och Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

Årets Advokatbyrå

Vinnarna av Årets Advokatbyrå inom ett antal olika kategorier presenterades nyligen på ett lunchevent på Berns i Stockholm.

Foto Andrey Popov

Förbättrade möjligheter till delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning.

Kommun missgynnade föräldraledig kvinna

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten, slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

DOMARBLOGGEN

Tingsfiskaler på kurs

I det senaste inlägget på Södertörns tingsrätts blogg skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) som tingsrättens fiskaler har gått på.

Ny JO-granskning av Migrationsverket

Trots att JO vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider har ett stort antal anmälningar fortsatt komma med klagomål om detta. Därför inleder JO nu en ny granskning.

Nya domare

Regeringen har den 1 februari utnämnt 16 domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt