Bli kund Annonsera
fredag 9 december 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 november 2022,

Ökad budget för rättsväsendet

Regeringen avser att öka rättsväsendets anslag i budgetpropositionen för 2023.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I budgetpropositionen som lämnas till riksdagen nästa vecka ökar rättsväsendets anslag med nästan fem miljarder kronor i olika satsningar som syftar till att stärka hela rättsväsendet och dess myndigheter. Det meddelade Justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff på tisdagen.

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet inom EU. Brottsbekämpande myndigheter måste, enligt regeringen, också få bättre verktyg, som utökade möjligheter till hemliga och preventiva tvångsmedel, nya sätt att ta brottsvinster från kriminella och minskad sekretess mellan myndigheter.

I syfte att förbättra det förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet säger sig regeringen vilja stärka socialtjänstens brottsförebyggande arbete samtidigt som föräldraskapsstödsprogrammen byggs ut.

Propositionen föreslår också att det görs satsningar på Åklagarmyndigheten med sammantaget över 850 miljoner kronor fram till 2025.

– Det är ett välkommet tillskott för att vi ska kunna fortsätta rekrytera nya åklagare. Vi behöver också rekrytera fler revisorer och analytiker som hjälper åklagare att öka effektiviteten i omfattande utredningar. Vi måste kunna möta den komplexa brottsligheten i det allvarliga läge vi har i dag. Hela rättsväsendet står inför stora utmaningar med den grova gängkriminaliteten, säger riksåklagare Petra Lundh i en kommentar.

Analytiker är en relativt ny funktion på Åklagarmyndigheten som ska stötta åklagare i omfattande utredningar där de analyserar, kartlägger och rekonstruerar händelseförlopp.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Rättskedjan
2 november 2022 14:14

Så det kommer satsas mest på polisen, sen åklagare, sist domstolarna och inga pengar kvar till att förvara personerna, eller förlåt vårda dem inom kriminal-vården. Flaskhalsarna tar bort "vinsterna" med att anställa fler poliser. Hela kedjan måste få lika mycket annars tappar man vinsterna om toppar vissa delar i kedjan.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Medieseminarium om cyberkriminalitet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om cyberkriminalitet där kammaråklagarna Annika Wennerström och Tove Kullberg samt kriminalinspektör Björn Eriksson delat med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta.

Svea hovrätt söker ny president

Efter att Anders Perklev föreslagits bli nytt justitieråd i Högsta domstolen utlyser nu Domstolsverket tjänsten som president i Svea hovrätt.

Många nya domare

Regeringen har utnämnt 22 nya domare.

Åtal för vållande till fyraårings död

Åtal väcks nu mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en fyraårig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool.

Trakasserier och hot mot statsanställda

Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Foto Borislav Marinic Marinic

Ny handläggning av garantipension

Efter en tidigare EU-dom tvingades Pensions-myndigheten förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land. Inspektionen för Socialförsökringen har nu granskat Pensionsmyndighetens handläggning.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Ny digital plattform för skiljeförfaranden

Genom en ny digital plattform, ”ICC Case Connect”, vill nu ICC:s Skiljedomstol effektivisera hanteringen av skiljeförfaranden. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

IMY inleder granskning av lärplattform

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har Integritetsskyddsmyndigheten nu inlett en granskning av lärplattformen Vklass.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Foto Hans Christiansson

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt