Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 juli 2022,

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 nya domare.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Regeringen har den 7 juli:

utnämnt Claes Lewenhaupt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt

utnämnt Katarina Welin att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen

utnämnt Åsa Hanna att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen

utnämnt Catharina Adlercreutz att vara hovrättsråd i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen

utnämnt Elin Tysklind att vara rådman i Solna tingsrätt

utnämnt Alexander Nilsson att vara rådman i Solna tingsrätt

utnämnt Linda Rantén att vara rådman i Stockholms tingsrätt

utnämnt Linda Mossberg Karlström att vara rådman i Stockholms tingsrätt

utnämnt Karin Werner att vara rådman i Stockholms tingsrätt

utnämnt Samuel Hägg att vara rådman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt Johan Nordgren att vara rådman i Örebro tingsrätt

utnämnt Eva Grandestedt att vara rådman i Örebro tingsrätt

utnämnt Nikolaj Jeric att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt Marie Göransson att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt Anna Dieden att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt Sara Leyde att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt

utnämnt Niina Andersson att vara rådman i Borås tingsrätt

utnämnt Jon Jonasson att vara rådman i Östersunds tingsrätt

utnämnt Jonatan Wahlberg att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt Gunilla Isaksson att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt Mikaela Neijd att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt Annelie Roslund att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt Elisabeth Rahlén att vara rådman i Förvaltningsrätten i Stockholm

utnämnt Marie Adolfsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna

anställt Karin Hagaeus till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg

anställt John Panofsky till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg

anställt Hanna Nilo till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg

anställt Niklas Karlsson till en tidsbegränsad anställning som rådman i Förvaltningsrätten i Göteborg

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt