Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 april 2022,

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolarna

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022 och nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Men trots minskningen är inflödet av mål det tredje högsta under 2000-talet. Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Vi ser också att domstolarna avgör fler mål än det tillkommer nya så sett till totalen har de balanserade målen minskat med nästan 9.000 mål, eller sex procent, förklarar Hanna Strandberg, analytiker på Domstolsverket, i pressmeddelandet .

Många mål rörande Tillväxtverket

På Förvaltningsrätten i Stockholm såg man ett mycket stort inflöde av mål under 2021. Drygt 10.000 mål inkom från Tillväxtverket som handlade om pandemistöd till drabbade företag.

Under det första kvartalet 2022 har antalet nya mål minskat kraftigt och en förklaring är att det inte längre kommer så många mål från Tillväxtverket.

Förvaltningsrätten har minskat sina balanser totalt med 36 procent jämfört med mars 2021, migrationsmål och målen från Tillväxtverket inkluderade.

- Vi ser en väntad minskning av antalet mål som kommer från Tillväxtverket och balansen för dessa mål sjunker nu i stadig takt. Dessa mål har det senaste året handlagts i ett särskilt projekt med delvis extra anställd personal, säger Eva-Lotta Hedin som är lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Korta väntetiderna

Antalet inkommande mål minskar även för andra måltyper, till exempel mål som rör socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan, mål som rör stöd enligt socialtjänstlagen från kommunerna, skattemål från Skatteverket och mål enligt utlänningslagen från Migrationsverket.

- Minskningen har endast delvis varit väntad och ingått i domstolens prognoser. Vår bedömning är därför att domstolen under året kommer att ha goda möjligheter att korta väntetiderna och ge parterna i målen sina domar och beslut tidigare än förut, säger Eva-Lotta Hedin.

På Förvaltningsrätten i Jönköping ser man en liknande utveckling. Där har balanserna minskat med 20 procent jämfört med första kvartalet 2021.

- Den stora minskningen av balanserna är resultatet av ett målmedvetet och effektivt arbete av professionella, ansvarstagande och engagerade medarbetare i kombination med ett minskat inflöde av mål. Dessutom har det frigjorts tid för arbete när resor till förhandlingar, utbildningar och möten har minskat genom ett bättre utnyttjande av den digitala tekniken, exempelvis genomförs förhandlingar i psykiatrimål numera via videolänk, konstaterar Susanne Bagge, lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping, i pressmeddelandet.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt