Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 mars 2022,

Förbättrad kostnadskontroll av rättsliga biträdens ersättning

Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat varför kostnaderna för rättsliga biträden har ökat under flera år och lämnat förslag på åtgärder för en bättre kontroll.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Domstolsverket uppger i ett pressmedelande att under perioden 2016-2020 ökade statens utgifter för rättsliga biträden med 660 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 procent.

Domstolsverkets analys pekar på målutvecklingen som den enskilt viktigaste förklaringen men även den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen bidrar till utgiftsökningen.

- Vi har idag har överlämnat slutrapporten med flera förslag till åtgärder för en effektivare kostnadskontroll. Det handlar om stora belopp och det regelverk vi har att förhålla oss till är exempelvis inte anpassat till de möjligheter som digitaliseringen ger, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén i en kommentar i pressmeddelandet.

Översyn av regelverket

I slutrapporten föreslås en lång rad med åtgärder som kräver både lag- eller förordningsändringar men även åtgärder som helt eller delvis ryms inom Domstolsverkets bemyndigande.

I väntan på en översyn av regelverket föreslår Domstolsverket ett antal delreformer som till exempel specificerade arbetsredogörelser, modernisering och anpassning av taxor och krav på digitala kostnadsräkningar.

Caroline Hindmarsh, lagman vid Östersunds tingsrätt, är en av dem som har medverkat i utredningsarbetet.

- Jag hoppas att de förslag som vi nu lagt fram inom en snar framtid blir verklighet. Exempelvis tror jag att systemet med ersättning enligt taxa, som idag finns för brottmål, vore lämpligt att utvidga. Jag tror även en taxa för mål som inte leder till åtal skulle ha en kostnadsdämpande effekt. Sen är jag säker på att vi kan göra en hel del genom att följa upp kostnaderna och erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte i större utsträckning än vad som varit fallet, säger Caroline Hindmarsh i en kommentar i pressmeddelandet.

Fortsatt arbete

Domstolsverket kommer under 2022 att arbeta vidare med flera av de åtgärdsförslag som ryms inom verkets bemyndigande. Det gäller bland annat att utreda förutsättningar, krav och behov för en e-tjänst för kostnadsräkningar.

En sådan e-tjänst skulle enligt Domstolsverket kunna bidra positivt till att öka kvaliteten i kostnadsräkningarna men de stora fördelarna kan uppnås först om regelverket ändras eftersom det idag inte finns något uttryckligt formkrav på kostnadsräkningen.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt