Bli kund Annonsera
onsdag 27 september 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 mars 2022,

Förbättrad kostnadskontroll av rättsliga biträdens ersättning

Domstolsverket har på regeringens uppdrag analyserat varför kostnaderna för rättsliga biträden har ökat under flera år och lämnat förslag på åtgärder för en bättre kontroll.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Domstolsverket uppger i ett pressmedelande att under perioden 2016-2020 ökade statens utgifter för rättsliga biträden med 660 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 procent.

Domstolsverkets analys pekar på målutvecklingen som den enskilt viktigaste förklaringen men även den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen bidrar till utgiftsökningen.

- Vi har idag har överlämnat slutrapporten med flera förslag till åtgärder för en effektivare kostnadskontroll. Det handlar om stora belopp och det regelverk vi har att förhålla oss till är exempelvis inte anpassat till de möjligheter som digitaliseringen ger, säger Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén i en kommentar i pressmeddelandet.

Översyn av regelverket

I slutrapporten föreslås en lång rad med åtgärder som kräver både lag- eller förordningsändringar men även åtgärder som helt eller delvis ryms inom Domstolsverkets bemyndigande.

I väntan på en översyn av regelverket föreslår Domstolsverket ett antal delreformer som till exempel specificerade arbetsredogörelser, modernisering och anpassning av taxor och krav på digitala kostnadsräkningar.

Caroline Hindmarsh, lagman vid Östersunds tingsrätt, är en av dem som har medverkat i utredningsarbetet.

- Jag hoppas att de förslag som vi nu lagt fram inom en snar framtid blir verklighet. Exempelvis tror jag att systemet med ersättning enligt taxa, som idag finns för brottmål, vore lämpligt att utvidga. Jag tror även en taxa för mål som inte leder till åtal skulle ha en kostnadsdämpande effekt. Sen är jag säker på att vi kan göra en hel del genom att följa upp kostnaderna och erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte i större utsträckning än vad som varit fallet, säger Caroline Hindmarsh i en kommentar i pressmeddelandet.

Fortsatt arbete

Domstolsverket kommer under 2022 att arbeta vidare med flera av de åtgärdsförslag som ryms inom verkets bemyndigande. Det gäller bland annat att utreda förutsättningar, krav och behov för en e-tjänst för kostnadsräkningar.

En sådan e-tjänst skulle enligt Domstolsverket kunna bidra positivt till att öka kvaliteten i kostnadsräkningarna men de stora fördelarna kan uppnås först om regelverket ändras eftersom det idag inte finns något uttryckligt formkrav på kostnadsräkningen.

STUDENTREPORTAGE

Meriter är mer än betyg

För fem år sedan, när jag precis hade börjat på juridikprogrammet, sa professorn att betyg inte spelar så stor roll längre. När jag fem år senare söker mitt första juristjobb spelar det istället ofta all roll. Det är en skev syn på vad meritokrati är.

EU-jurist går till Vinge

EU- och konkurrensrättsjuristen Per Hellström har anslutit till Vinge som expert.

Ny MP på Baker McKenzie

Costin Mihailescu tar över som ny Managing Partner i Sverige på advokatbyrån Baker McKenzie.

PRAKTIKERARTIKEL

Nya upphandlingsregler

Den 15 september meddelade regeringen att man beslutat om ändringar i upphandlings-annonser i syfte att underlätta för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar samt för att motverka oseriösa aktörer i upphandlingar. Om de nya reglerna skriver Hanna Trygg och Emelie Baniameri, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto Wavebreakmedia

Tre nya domare

Regeringen har den 21 september utnämnt tre nya domare.

Misstänks för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls på onsdagen, misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

PRAKTIKERARTIKEL

Utdelningsbeskattning i fåmansföretag

I artikeln diskuteras två olika fall som prövats av förvaltningsdomstolarna under senare tid, som båda rört frågan om beskattningstidpunkten för utdelning från fåmansföretag.

Foto Andrey Popov

Ökade resurser till domstolarna

Domstolsverket välkomnar nu regeringens ökning av budgetmedel.

DOMARBLOGGEN

Om fiskalers utveckling

Vid Södertörns senaste utvecklingsinternat för domstolens fiskaler var temat olika strategier och metoder för att bli en bättre tingsfiskal.

Foto Wavebreakmedia

Stark arbetsmarknad för nya jurister

Årets arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Akavia visar på en stark arbetsmarknad för akademiker i allmänhet och jurister i synnerhet.

Foto Gamma-Man

HD prövar inte mål om grovt spioneri

Högsta domstolen har på tisdagen beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där två bröder dömts för grovt spioneri och hovrättens dom står därmed fast.

Foto Natalie Oliwsson

Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap till Mauro Zamboni

Mauro Zamboni, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2024–2027. Professuren kommer att ägnas åt forskning om lagstiftningsprocessen, med fokus på den fas där politiska intentioner omvandlas till konkreta lagtexter.

Elva nya domare

Regeringen har den 14 september utnämnt elva nya domare.

Foto Domstolsverket

Upphäver omdiskuterad lagändring

Den omdiskuterade lagändringen gällande utökad sekretess för målsäganden och vittnen ska upphävas. Det har riksdagen nu beslutat.

Foto Delphi

Nya delägare i Delphi

Advokatfirman Delphi har valt in Sandra Broneus och Karin Roberts som partners på byråns Stockholmskontor.

Vad är egentligen miljörätt?

I det senaste inlägget på Domarbloggen skriver domaren Joel Björk-Werner vid Södertörns tingsrätt om miljörätten och hur den har utvecklats till att bli ett eget juridiskt ämne.

Ny delägare i Vinge

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor.

Ökade möjligheter till internationellt advokatsamarbete

Efter att Advokatsamfundet reviderat sitt vägledande uttalande om internationellt samarbete, ökar nu möjligheterna till samarbeten med advokatbyråer i andra länder.

Åtal väckt om mord på 15-åring

Åklagaren har väckt åtal mot tio personer i ärendet om mord på en 15-åring i Skogås den 28 januari i år.

Om digitala bolagsstämmor

I anslutning till den tillfälliga stämmolagen, vilken möjliggjorde för bolag att hålla digitala bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande under pandemin, har regeringen nu lagt fram en proposition med avsikt att permanent tillåta digitala bolagsstämmor och om denna skriver nu Charles Arbro och Emelie Johannesson, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt