Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 februari 2022,

HD berättar om sin verksamhet

Högsta domstolen har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2021 och denna innehåller bland annat redogörelser för ett urval av händelser under året, sammanfattningar av vissa vägledande avgöranden och statistikuppgifter.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I verksamhetsberättelsen uppmärksammas att Högsta domstolen under det gångna året har firat 50 år som renodlad prejudikatinstans, vilket är något som Högsta domstolens ordförande Anders Eka tar upp i sitt inledande avsnitt.

- Vårt domstolsväsende är uppbyggt med treinstanssystemet som utgångspunkt. Den bärande tanken bakom instansordningen är att alla ska ha rätt till en grundläggande prövning i tingsrätten, att hovrätterna ska ha en överprövande och kvalitetssäkrande roll och att Högsta domstolen i princip ska vara en renodlad prejudikatinstans. Så har man dock inte alltid sett på saken. Det var först genom en lagreform som genomfördes år 1971 som det slogs fast att Högsta domstolen i princip endast skulle ägna sig åt frågor som det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att domstolen prövade, förklarar Anders Eka i ett pressmeddelande.

I verksamhetsberättelsen kan man läsa mer om denna reform och andra frågor som hänger samman med Högsta domstolens prejudikatbildande uppgift. Verksamhetsberättelsen skildrar också hur Coronapandemin har påverkat det dagliga arbetet på domstolen och hur verksamheten anpassats till de nya förhållandena. Dessutom uppmärksammas ett besök från Europadomstolen under hösten.

Verksamhetsberättelsen innehåller även korta sammanfattningar av ett urval av meddelade prejudikat från det gångna året. Bland dessa kan nämnas:

- ”Raplåten”, i vilket Högsta domstolen bedömde att vissa yttranden om en polis som en artist uttryckt i en låt inte utgjorde hot mot tjänsteman.

- ”Barnens bostad”, i vilket Högsta domstolen hävde en utmätning av en bostadsfastighet med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

- ”Våldtäkt mot barn eller sexuellt övergrepp mot barn? (I och II)”, i vilket Högsta domstolen kom fram till att vissa sexuella övergrepp som riktats mot två flickor över internet utgjorde våldtäkt mot barn.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt