Bli kund Annonsera
söndag 22 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 20 januari 2022,

Minskat antal anmälda brott

Brottsförebyggande rådet har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2021. Brotten mot person har ökat något jämfört med föregående år men det totala antalet anmälda brott har minskat med fem procent.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott, vilket var en minskning med 84.400 brott (-5 procent), jämfört med året innan. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2021 var brott mot person (+2 procent). Den största ökningen inom brott mot person gällde brottstyperna ofredande mot personer över 18 år samt dataintrång.

De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Inom stöld- och tillgreppsbrott minskade cykelstöld och inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor med mera mest. Den största minskningen inom bedrägeribrott gällde kortbedrägerier och identitetsbedrägerier.

Brott mot person

Under 2021 anmäldes cirka 301.000 brott mot person, vilket var en ökning med 5.720 brott (+2 procent) jämfört med 2020.

De anmälda misshandelsbrotten uppgick till 81.600, vilket var en minskning med 917 brott (en procent) jämfört med 2020. En majoritet (81 procent) av de anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor begicks av närstående och andra bekanta gärningspersoner, motsvarande andel mot män var 46 procent.

Anmälda våldtäkter ökade under 2021 till 9.240 brott (+4 procent) jämfört med 2020. Våldtäkter mot kvinnor ökade till 5.250 anmälda brott (+12 procent), medan våldtäkter mot män ökade till 279 anmälda brott (+9 procent). Våldtäkter mot barn (0–17 år) minskade dock till 3.710 anmälda brott (-6 procent).

Anmälda brott om sexuellt ofredande ökade under 2021 till 11.000 brott (+11 procent).

Stöld- och tillgreppsbrott

Under 2021 anmäldes 388.000 i kategorin stöld- och tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 33.200 brott (-8 procent) jämfört med 2020. De brottstyper inom kategorin som minskade mest, var cykelstöld (-16 procent) samt inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor med mera (-20 procent).

Totalt anmäldes 12.500 bostadsinbrott under 2021, vilket var en minskning med 15 procent jämfört med 2020. Villainbrotten minskade till 6.530 brott (-22 procent), medan inbrott i lägenhet minskade till 6.000 brott (-5 procent).

Från 2020 till 2021 minskade antalet personrån till 6.210 anmälda brott (-17 procent). Totalt begicks 672 av de anmälda personrånen 2021 med skjutvapen, vilket var en ökning med tre procent jämfört med året innan. Antalet butiksrån 2021 minskade till 428 anmälda brott (-23 procent).

Övriga brottskategorier

År 2021 anmäldes cirka 23.000 rattfylleribrott, vilket var en minskning med tio procent jämfört med 2020. Anmälda narkotikabrott uppgick till 118 .000, en minskning med fem procent jämfört med 2020.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2021, publiceras den 31 mars 2022. Då publiceras även statistiken över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt