Bli kund Annonsera
måndag 20 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 juli 2021,

Regeringen stödjer EU-kommissionen i fördragsbrottsmål

Sveriges regering har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen vid EU-domstolen som handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sveriges regering uppger i ett pressmeddelande att regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Regeringen uppger i pressmeddelandet att kommissionens kritik mot Polen gäller flera punkter.

- Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet ännu inte följt.

- Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt parti, liksom att offentliggöra informationen.

Regeringen upgger i pressmeddelandet att den polska författningsdomstolen nyligen har ifrågasatt om alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas och därmed skapat tvivel om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser enligt pressmeddelandet med fortsatt oro på utvecklingen i Polen och särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige intervenerar i det här målet till stöd för kommissionen.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Ny GD för Brottsoffer-myndigheten

Regeringen har utsett Anders Alenskär till generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Han tillträder sin tjänst den 1 november och kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt