Bli kund Annonsera
söndag 23 januari 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 juli 2021,

Regeringen stödjer EU-kommissionen i fördragsbrottsmål

Sveriges regering har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen vid EU-domstolen som handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sveriges regering uppger i ett pressmeddelande att regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Regeringen uppger i pressmeddelandet att kommissionens kritik mot Polen gäller flera punkter.

- Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet ännu inte följt.

- Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt parti, liksom att offentliggöra informationen.

Regeringen upgger i pressmeddelandet att den polska författningsdomstolen nyligen har ifrågasatt om alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas och därmed skapat tvivel om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser enligt pressmeddelandet med fortsatt oro på utvecklingen i Polen och särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige intervenerar i det här målet till stöd för kommissionen.

Färre anmälda brott

Brottsförebyggande rådet har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2021. Brotten mot person har ökat något jämfört med föregående år men det totala antalet anmälda brott har minskat med fem procent.

Lagändringar 2021/2022

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2021/2022.

Foto Inbj

Första dom i snabbspårsmål

Malmö tingsrätt deltar i försöksverksamheten med snabbare lagföring och har nu avkunnat den första domen.

Rekord för video- konferenser

Att använda videokonferens vid förhandlingar i landets domstolar har ökat med ungefär 40 procent det senaste året.

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

Klienternas högst rankade byråer

Roschier, Cederquist och Delphi är vinnare i branschundersökningen Årets advokatbyrå 2021, där miljonköparna av affärsjuridik gett sin syn på klientsamarbetet.

Kompass anställer biträdande jurister

Kompass Advokat anställer två biträdande jurister och ytterligare två medarbetare inom försäkring och dataskydd.

Ny MP på Lindahl Stockholm

Advokatfirman Lindahl utser Monica Lagercrantz till ny managing partner och hon efterträder Mats Tindberg som återgår till delägarrollen.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är verksam inom fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter och ansluter nu till Magnusson Advokatbyrå.

Ny delägare i DLA Piper

Karin Attorps är verksam inom skatterätt och lämnar delägarskapet i EY för DLA Piper.

Nya delägare i Lindahl

Lindahl tar in fyra nya delägare som är verksamma inom affärsjuridik, aktiemarknadsrätt och tvistlösning.

Rudbeckmedaljen till Håkan Andersson

Håkan Andersson, professor i civilrätt med inriktning mot skadeståndsrätt, prisas för sin forskargärning genom att tilldelas Rudbeckmedaljen av Uppsala universitet.

Ny medarbetare till Magnusson

Tobias Edenman är väletablerad inom sina verksamhetsområden och har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera alla former av fastighetsrättslig rådgivning till svenska och internationella klienter.

Ny VD på Rosholmdell

Rosholmdell Advokatbyrå har utsett Jonas Axelsson till VD.

Ny delägare i MAQS

Jimmy Carnelind är specialiserad inom offentlig upphandling och inträder som delägare i MAQS Advokatbyrå.

Oebergs förstärker med två jurister

Advokatfirman Oebergs har rekryterat Alex Hunt från Vattenfall samt biträdande juristen Filip Berglund.

Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har utnämnt rättschefen Magnus Medin till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har 16 december utnämnt bland andra ett justitieråd och ett departementsråd.

Wistrand rekryterar inom konkurrensrätt

Wistrand Advokatbyrå har rekryterat Alexander Gottsén som specialist counsel till sitt kontor i Stockholm.

Balanserna minskar hos hyresnämnden

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

Foto Mikhail Kokhanchikov

Tips för att lyckas med juristrekrytering

Rekryteraren Maria Elvung ger fem tips för att lyckas med juristrekrytering på en het marknad.

Två nya delägare i Wistrand

Martina Blomberg Roald och Marek Keller inträder som delägare i Wistrand i Stockholm.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt