Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 juli 2021,

Regeringen stödjer EU-kommissionen i fördragsbrottsmål

Sveriges regering har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen vid EU-domstolen som handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sveriges regering uppger i ett pressmeddelande att regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Det handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Regeringen uppger i pressmeddelandet att kommissionens kritik mot Polen gäller flera punkter.

- Högsta domstolen har en avdelning för disciplinära mål vars oavhängighet och opartiskhet inte är garanterad.  Det är allvarligt eftersom avdelningen fått befogenhet att fatta beslut i frågor som direkt påverkar domares ställning och ämbetsutövning, inklusive att ge möjlighet att låta dem åtalas eller häktas. EU-domstolen har tidigare sagt att Polen måste suspendera avdelningens verksamhet, men det har landet ännu inte följt.

- Polen tillåter inte sina nationella domstolar att granska efterlevnaden av EU:s krav på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Det kan klassificeras som en disciplinär förseelse om en domstol ändå granskar kravet på att en domstol ska vara oavhängig och opartisk och ha inrättats enligt lag.

- Alla domare är ålagda att lämna information om medlemskap i en yrkesorganisation eller förening, och också om medlemskap i ett politiskt parti, liksom att offentliggöra informationen.

Regeringen upgger i pressmeddelandet att den polska författningsdomstolen nyligen har ifrågasatt om alla beslut av EU-domstolen behöver efterlevas och därmed skapat tvivel om unionsrättens företräde kommer att respekteras.

Regeringen ser enligt pressmeddelandet med fortsatt oro på utvecklingen i Polen och särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende. På grund av att frågan om domstolars oberoende är särskilt viktig anser regeringen det angeläget att Sverige intervenerar i det här målet till stöd för kommissionen.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt