Bli kund Annonsera
söndag 9 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 januari 2021,

Ett år med snabbare lagföring i brottmål

Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Projektet har enligt tingsrätten varit lyckat och tusentals mål har avgjorts under snabbspårets första år. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I dagarna fyller snabbspåret för brottmål vid Stockholms tingsrätt ett år. Det skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande. Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” är ett regeringsuppdrag med syfte att uppnå en mer sammanhållen lagföringsprocess med minskad handläggningstid. Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och bokar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten.

- En snabbare lagföringsprocess är bra såväl för den som är tilltalad som för eventuellt brottsoffer eftersom alla inblandade slipper att vänta flera månader på att målet kommer upp i rätten. Bevisläget blir också oftast mycket bättre för exempelvis vittnen kommer ihåg händelsen betydligt bättre. Bevisning är ju ofta en ”färskvara”, konstaterar rådmannen Erik Lindberg i pressmeddelandet.

Kort omloppstid

Under projektets första år har tingsrätten avgjort drygt 3.200 mål inom ramen för verksamheten och omloppstiden har varit knappt en månad.

- Det har gått bra, trots att inflödet av mål har varit omfattande. Knappt 3 400 snabbspårsmål har kommit in under det första året. För att klara av att hantera alla dessa mål har vi skapat en bra organisation med skickliga medarbetare och vi har fyra parallella snabbspårsting varje torsdag. En nyckelfaktor i det framgångsrika konceptet har vidare varit att det har tagits fram ett enklare arbetssätt kring delgivning, fortsätter Erik Lindberg.

Myndighetsgemensamt projekt

Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt försök. På nationell nivå ingår förutom Sveriges Domstolar även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Försöksverksamheten startade 2018 i Stockholmsregionen och byggdes under 2020 ut till att innefatta samtliga tingsrätter i Stockholms län samt Gotlands tingsrätt. Vid ingången av 2021 utökades försöket till delar av samtliga polisregioner i Sverige.

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt