Bli kund Annonsera
onsdag 3 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 februari 2020,

Stor skillnad i andelen direktavskrivna brott

Direktavskrivning av brott skiljer sig mellan landets sju regioner. Brottsstrukturen förklarar en stor del av skillnaden. Det visar en ny kortanalys från Brå.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger i ett pressmeddelande att kortanalysen studerar regionala skillnader i direktavskrivningar under perioden januari 2016 till december 2018.

I polisregion Stockholm direktavskrevs störst andel av brotten, 57 procent, och i polisregion Nord direktavskrevs minst andel, 43 procent.

Brå uppger att andelen direktavskrivningar varierar över kalenderåret på så sätt att de är vanligare på sommaren än på vintern.

Cykelstöld är en kategori som ofta direktavskrivs och på sommaren står cykelstölder för 6-8 procent av de handlagda brotten medan de på vintern står för 2-3 procent.

Brå uppger att direktavskrivning sker exempelvis när det inte finns någon misstänkt, när det saknas spår eller annan förutsättning att driva ärendet framåt.

Syftet med analysen är att undersöka om brottsoffer har samma möjligheter att tillvarata sina rättigheter oavsett var i landet de bor.

Regionala skillnader

Andelen varierar kraftigt mellan olika brottskategorier, från mindre än 1 procent vid drograttfylleri till 94 procent vid cykelstöld. Bedrägerier, stölder av motorfordon och cyklar, övriga stölder samt skadegörelse direktavskrivs ofta.

– Det finns regionala skillnader i brottsstruktur, vilket i hög grad förklarar de regionala skillnaderna i andelen direktavskrivna brott, säger utredaren Victor Ståhl i pressmeddelandet.

- Skadegörelsebrott är exempelvis betydligt vanligare i region Stockholm. Region Nord har en mindre andel skadegörelser, cykelstölder och övriga stölder, och en större andel av andra brott.

Andra förklaringar ger begränsat förklaringsvärde

Brott anmäls på olika sätt och direktavskrivs i olika utsträckning, vid anmälan till polis i tjänst direktavskrivs 9 procent, medan motsvarande siffra bland e-anmälningar är 90 procent.

Anmälningssätten och brottstrukturen går i varandra, vilket gör att det är svårt att isolera effekten av anmälningssätt från effekten av brottstrukturen. Tolkningen är att anmälningssätten i viss mån kan påverka andelen direktavskrivningar men i mindre utsträckning än brottsstrukturen.

I analysen studeras också arbetsbelastningen på polisens kontaktcenter och om det påverkar andelen direktavskrivna brott men det finns inte några tydliga tecken på att det påverkat.

Fakta

Brås kortanalys studerar regionala skillnader i direktavskrivningar åren 2016, 2017 och 2018.

Statistiken omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutats.

I kortanalysen ingår totalt 4.137.426 handlagda brott.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt