Bli kund Annonsera
torsdag 9 april 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 december 2019,

Lagändring krävs för ansiktsverifiering på flygplats

Polisen har begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen eftersom man vill inleda en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Datainspektionen konstaterar att det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en central del i pilotverksamheten.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Polisen planerar, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande, att inleda en pilotverksamhet för kontroll av biometriska kännetecken vid Skavsta flygplats och har inför det begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen. En kamera är tänkt att placeras vid gränskontrollen och tar en bild av passageraren. Med hjälp av biometrisk ansiktsverifiering jämförs bilden sedan med den biometriska bild som finns lagrad på en minneskrets i passagerarens pass.

I en första fas behöver polisen testa tekniken för att utveckla den programvara som används. I fas två ska tekniken användas av gränskontrollanter vid Skavsta flygplats. Polisen bedömer att testet är nödvändigt för att ansiktsverifieringen i skarp drift i fas två ska kunna göras på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Datainspektionen konstaterar att som lagstiftningen är utformad nu kan polisen inte utföra tester med känsliga personuppgifter, vilket biometriska uppgifter är.

– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, förklarar Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Datainspektionen, i pressmeddelandet.

Polisen har enligt EU- och nationell lagstiftning redan idag rätt att utföra biometriska kontroller vid gränskontroll. I kommande EU-lagstiftning kommer polisen att få en utökad skyldighet att utföra sådana kontroller.

Foto Patrik Svedberg

Fortsatt många inställda förhandlingar

Antalet inställda förhandlingar vid Sveriges Domstolar ligger fortfarande över det normala. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Foto Juergen Priewe

Nya antagningsregler för notarier

Domstolsverket har fattat beslut om nya antagningsregler för notarier.

Nya domare

Regeringen har den 2 april utnämnt nio domare.

Inställda förhand- lingar ökar

Med anledning av den pågående pandemin ställs många domstolsförhandlingar in och Domstolsverket kommer varje vecka att publicera statistik över antalet inställda förhandlingar.

Ny counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett Ersen Bethersen till counsel och ansvarig för compliance & investigations-gruppen.

Foto © Elnur

Finalister utsedda i Årets Bolagsjurist

Finalisterna till Årets Bolagsjurist är chefsjuristerna Sofia Graflund på Northvolt, Malin Löveborg på Klövern och Henrik Johanssont på Nordic Capital.

Tingsrätternas kvälls-beredskap senareläggs

Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september.

Jurist blir generaldirektör

Regeringen har beslutat att utse juristen Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter.

Ny delägare i Cirio

Lennart Pettersson ansluter som delägare till Cirios M&A-team.

Foto inbj

Corona ställer till pro-blem för domstolarna

Den pågående pandemin påverkar nu även situationen vid landets domstolar med många inställda förhandlingar som följd. Dels beroende på sjukdomar i personalen, dels med hänvisning till frågan om äldre nämndemän ska få tjänstgöra vid domstolarna.

Setterwalls obestånds- avdelning till Fylgia

Efter att Mathias Winge från Setterwalls började på Fylgia i början på året kommer nu resterande del av Setterwalls obeståndsavdelning att börja där den 1 april.

Bright Advokat får ny partner

Advokaten Johannes Harlevi inträdde som partner i byrån den 1 mars.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har bland annat utnämnt sju nya hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt.

Försök med snabbare lagföring utvidgas

I januari byggdes försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ut till att omfatta hela polisregion Stockholm. Regeringen har nu beslutat att försöksverksamheten byggs ut till delar av övriga polisregioner från januari 2021.

Fler anmälda person-uppgiftsincidenter

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar Datainspektionens kartläggning.

Disputation i civilrätt

Doktoranden Sebastian Lindroos-Moll vid Karlstads universitet försvarar sin avhandling Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning - En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit nya advokater den 5 mars.

DI inleder tillsyn om ansiktsigenkänning

Datainspektionen inleder en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av företaget Clearview AI.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt