Bli kund Annonsera
söndag 22 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 november 2013,

Rättegångskostnader i Högsta domstolen

Krönika av Ralf G Larsson, lagman i Lunds tingsrätt.
Ralf G Larsson, lagman Lunds tingsrätt

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I ett beslut från Högsta domstolen (HD) den 23 oktober 2013 (Ö 5529-12) bestämdes att den vinnande parten skulle erhålla 40 000 kr av det allmänna för sina ombudskostnader. Skälet var att målet avsåg en fråga som var av betydelse för rättstillämpningen. Tyvärr gäller inte detta generellt när frågor prövas av den högsta instansen, utan endast enligt en regel i skatteförfarandelagen.

Vid något tillfälle lät vi i tingsrätten en professor adjungera i en s.k. 3-sits i ett immaterialrättsligt mål. Han ville absolut att den i målet aktuella rättsfrågan skulle lösas en gång för alla. Det saknades ett avgörande på området i vår högsta instans. Han blev därför en aning besviken när jag sa att jag skulle inleda den fem dagar långa huvudförhandlingen med att fråga parterna om de kunde tänka sig en förlikning i målet. Han menade att det var viktigt med ett avgörande, allt till gagn för rättstillämpningen i landet. Jag ställde ändå frågan men parterna ville inte diskutera någon förlikning. När jag strax före lunch dag fem ställde samma fråga, visade det sig att parterna då hade mjuknat och kunde tänka sig en förlikning. Professorn blev bedrövad; inte heller denna gång skulle frågetecknen rätas ut.

Vid ett annat tillfälle sa en f.d. hovrättslagman att det saknades avgöranden i vår högsta instans på centrala civilrättsliga områden. ”Förlik därför inte så mycket Ralf.”, sa han. Men räcker det?

Jag vet att en hel del intressanta rättsfrågor prövas i alla de skiljeförfaranden, som äger rum i vårt land. Dessutom tar ersättningen i rättsskyddsförsäkringarna ofta slut redan innan det kommit en dom i hovrätten och ibland redan i tingsrätten. Om parterna ska försöka få målet prövat i HD processar de därför med pengar ur den egna plånboken.

För att rättegångskostnaderna inte ska vara anledningen till att för rättstillämpningen intressanta tvister aldrig når fram till HD, vore det lämpligt att i civilmål införa en regel i rättegångsbalken som går ut på att staten alltid står för rättegångskostnaderna i denna instans om prövningstillstånd beviljas. Man skulle också kunna tänka sig en bestämmelse liknande den som finns i skatteförfarandelagen.

Fler intressanta rättsfrågor kan då bli prövade i den högsta instansen, och vi skulle få en mer framåtsyftande rättsutveckling på områden som just nu ser ut som kalhyggen i det civilrättsliga landskapet. En sådan ordning skulle inte i övrigt ändra på vad som nu gäller om rättegångskostnaderna i de lägre instanserna.

Om vi inte får fram tillräckligt många avgöranden inom centrala civilrättsliga områden, måste man till slut ta till lagstiftningsåtgärder på vitt skilda områden, vilket både tar lång tid och kostar en hel del. Bättre då att låta rättstillämpningen utvecklas kontinuerligt i våra domstolar.

-----------------------------------

Ralf G Larsson, lagman Lunds tingsrätt

2 TIDIGARE KOMMENTARER
Krister Karlsson
20 november 2013 13:19

Som vanligt kloka tankar från Ralf G Larsson, men tyvärr är de nog inte genomförbara. De intressanta rättsfrågorna som Larsson talar om torde främst vara hänförliga till civilrätten. De kvalificerade ombuden i dessa tvister kommer inte sällan från någon s.k. storbyrå och debiterar då timarvoden i nivån 3 000-4000 kronor i timmen, ibland ännu mer. Att staten som annars bara betalar 1 242 kronor per timme, dvs motsvarande vad en bilmekaniker på en märkesverkstad kostar, lär aldrig acceptera att betala arvoden i de nivåer som skulle bli aktuella i mer komplicerade civilmål. Och jag tror inte heller att det omvända skulle vara tänkbart, dvs att ombuden i de aktuella måltyperna skulle sänka sitt arvode till omkring 1/3.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Sebastian
21 november 2013 10:04

Intressant tanke att på något sätt komma tillrätta med att viktiga frågor aldrig når HD. Jag vågar dock påstå att större delen av rättegångskostnaderna i HD vanligen är hänförliga till arbete som utförs innan PT meddelas. Klienten tar alltså risken för större delen av kostnaderna i HD redan genom beslutet att överklaga Hovrättens dom, vilket möjligen kan urholka effekten av en ordning där staten ersätter kostnaderna endast i de fall PT meddelas.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt