Bli kund Annonsera
måndag 3 oktober 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 november 2013,

Rättegångskostnader i Högsta domstolen

Krönika av Ralf G Larsson, lagman i Lunds tingsrätt.
Ralf G Larsson, lagman Lunds tingsrätt

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

I ett beslut från Högsta domstolen (HD) den 23 oktober 2013 (Ö 5529-12) bestämdes att den vinnande parten skulle erhålla 40 000 kr av det allmänna för sina ombudskostnader. Skälet var att målet avsåg en fråga som var av betydelse för rättstillämpningen. Tyvärr gäller inte detta generellt när frågor prövas av den högsta instansen, utan endast enligt en regel i skatteförfarandelagen.

Vid något tillfälle lät vi i tingsrätten en professor adjungera i en s.k. 3-sits i ett immaterialrättsligt mål. Han ville absolut att den i målet aktuella rättsfrågan skulle lösas en gång för alla. Det saknades ett avgörande på området i vår högsta instans. Han blev därför en aning besviken när jag sa att jag skulle inleda den fem dagar långa huvudförhandlingen med att fråga parterna om de kunde tänka sig en förlikning i målet. Han menade att det var viktigt med ett avgörande, allt till gagn för rättstillämpningen i landet. Jag ställde ändå frågan men parterna ville inte diskutera någon förlikning. När jag strax före lunch dag fem ställde samma fråga, visade det sig att parterna då hade mjuknat och kunde tänka sig en förlikning. Professorn blev bedrövad; inte heller denna gång skulle frågetecknen rätas ut.

Vid ett annat tillfälle sa en f.d. hovrättslagman att det saknades avgöranden i vår högsta instans på centrala civilrättsliga områden. ”Förlik därför inte så mycket Ralf.”, sa han. Men räcker det?

Jag vet att en hel del intressanta rättsfrågor prövas i alla de skiljeförfaranden, som äger rum i vårt land. Dessutom tar ersättningen i rättsskyddsförsäkringarna ofta slut redan innan det kommit en dom i hovrätten och ibland redan i tingsrätten. Om parterna ska försöka få målet prövat i HD processar de därför med pengar ur den egna plånboken.

För att rättegångskostnaderna inte ska vara anledningen till att för rättstillämpningen intressanta tvister aldrig når fram till HD, vore det lämpligt att i civilmål införa en regel i rättegångsbalken som går ut på att staten alltid står för rättegångskostnaderna i denna instans om prövningstillstånd beviljas. Man skulle också kunna tänka sig en bestämmelse liknande den som finns i skatteförfarandelagen.

Fler intressanta rättsfrågor kan då bli prövade i den högsta instansen, och vi skulle få en mer framåtsyftande rättsutveckling på områden som just nu ser ut som kalhyggen i det civilrättsliga landskapet. En sådan ordning skulle inte i övrigt ändra på vad som nu gäller om rättegångskostnaderna i de lägre instanserna.

Om vi inte får fram tillräckligt många avgöranden inom centrala civilrättsliga områden, måste man till slut ta till lagstiftningsåtgärder på vitt skilda områden, vilket både tar lång tid och kostar en hel del. Bättre då att låta rättstillämpningen utvecklas kontinuerligt i våra domstolar.

-----------------------------------

Ralf G Larsson, lagman Lunds tingsrätt

2 TIDIGARE KOMMENTARER
Krister Karlsson
20 november 2013 13:19

Som vanligt kloka tankar från Ralf G Larsson, men tyvärr är de nog inte genomförbara. De intressanta rättsfrågorna som Larsson talar om torde främst vara hänförliga till civilrätten. De kvalificerade ombuden i dessa tvister kommer inte sällan från någon s.k. storbyrå och debiterar då timarvoden i nivån 3 000-4000 kronor i timmen, ibland ännu mer. Att staten som annars bara betalar 1 242 kronor per timme, dvs motsvarande vad en bilmekaniker på en märkesverkstad kostar, lär aldrig acceptera att betala arvoden i de nivåer som skulle bli aktuella i mer komplicerade civilmål. Och jag tror inte heller att det omvända skulle vara tänkbart, dvs att ombuden i de aktuella måltyperna skulle sänka sitt arvode till omkring 1/3.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Sebastian
21 november 2013 10:04

Intressant tanke att på något sätt komma tillrätta med att viktiga frågor aldrig når HD. Jag vågar dock påstå att större delen av rättegångskostnaderna i HD vanligen är hänförliga till arbete som utförs innan PT meddelas. Klienten tar alltså risken för större delen av kostnaderna i HD redan genom beslutet att överklaga Hovrättens dom, vilket möjligen kan urholka effekten av en ordning där staten ersätter kostnaderna endast i de fall PT meddelas.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Bolag får hantera uppgifter om lagöverträdelser

Integritetsskyddsmyndigheten ger ett företag som erbjuder bakgrundskontroller tillstånd att i vissa fall hantera personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Polisen får kritik för personuppgiftshantering

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, riktar nu kritik mot hur polisen hanterar personuppgifter i Schengens informationssystem, ett it-system för utbyte av uppgifter om bland annat efterlysta personer mellan EU:s medlemsländer.

Foto Gudellaphoto

Många olagliga bilannonser

Konsumentverket har granskat bilannonser på ett antal säljsajter och menar att det är vanligt att företag använder sig av reservationer för felskrivningar och vaga och ospecifika friskrivningar, vilket enligt verket strider mot gällande rätt.

Ny delägare i Engström & Hellman

Advokat Ebba Tapper har utsetts till ny delägare i Engström & Hellman Advokatbyrå.

Kommun förlikas i diskrimineringsmål

En kommun i Västsverige som Diskrimineringsombudsmannen (DO) tidigare har stämt för bristande tillgänglighet i skolan erkänner nu diskrimineringen och betalar den diskrimineringsersättning som DO har begärt.

Helena Jäderblom mottar utmärkelse

Högsta förvaltningsdomstolens ordförande justitierådet Helena Jäderblom har mottagit Hederslegionens nationella orden (Ordre national de la Légion d'Honneur) efter beslut av president Emmanuel Macron.

Minst antal öppna mål sedan 2018

När antalet mål i domstolarna sammanfattas för årets två första tertial visar det att balansläget är det bästa sedan 2018. Domstolarna har ett högt målavgörande, och även efter semesterperioden var avgjorda mål fler än de inkomna.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Haypp Group rekryterar chefsjurist

E-handelsbolaget Haypp Group, en digital återförsäljare av snus och nikotinportioner, har rekryterat Lotta Emtefall som General Counsel.

IMY granskar klagomål mot Klarna

IMY inleder en tillsyn för att utreda klagomål från enskilda som riktats mot Klarna gällande de krav på identifiering som bolaget använt sig av i samband med att enskilda utövat sina rättigheter enligt GDPR.

Ny lagman

Regeringen har den 15 september utnämnt en ny lagman.

IMY godkänner bindande företagsbestämmelser

Samres-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Integritetsskyddsmyndigheten. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU.

Vinge utser delägare och counsels

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor och advokaterna Petronella Hallberg och Martin E Svanberg har utsetts som counsels.

Foto © Gunold Brunbauer | Dreamstime.com

Sverige intervenerar i mål mot Ryssland

Sverige har valt att intervenera i två domstolsmål om ansvar av Ryssland för brott mot folkrätten, dels i den Internationella domstolen i Haag, dels i Europadomstolen i Strasbourg.

Foto Karlstads Universitet

Professor vid Högskolan Väst

Marie Karlsson-Tuula tillträder som professor i civilrätt vid Högskolan Väst i Trollhättan.

Lagman blir ordförande i Arbetsdomstolen

Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Lars Dirke till ordförande i Arbetsdomstolen.

Ny MP på Bokwall Rislund

Amir Mohseni har utsetts till managing partner på Bokwall Rislund Advokatbyrå.

Delphi tar in delägare

Caroline Söderberg och Dahae Roland inträder som delägare i Advokatfirman Delphi.

Foto Andrey Popov

Advokat blir justitieråd

Regeringen har utnämt ett nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 101 ledamöter och samtidigt har 45 advokater lämnat samfundet.

Ny delägare i Time Danowsky

Time Danowsky rekryterar Anders Arthur som delägare till tvistlösningsgruppen.

Foto Dreamstime

Skärpta regler om utvisning

Den 1 augusti skärptes reglerna om utvisning på grund av brott.

Domstolsverket öppnar kontor i Umeå

Domstolsverket etablerar ett kontor i Umeå med planerad verksamhetsstart i september.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt