Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 juni 2024,

50 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Fredrik Ahlsten, Södra avdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Josefine Arvebratt, Stockholmsavdelningen, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Måns Bergendorff Zetterman, Södra avdelningen, Moll & Grosskopf Advokater AB

Josefin Bratt, Stockholmsavdelningen, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Agnes Brynje, Stockholmsavdelningen, AG Advokat KB

Antonia Carlsson, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Cederquist KB

Anna Drugge, Västra avdelningen, Advokatfirman Vinge KB

Willy Edholm Fjellstad, Stockholmsavdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Erik Edström, Stockholmsavdelningen, Upp Advokatbyrå AB

Sarah Ek, Stockholmsavdelningen, Bokwall Rislund Advokatbyrå KB

Erika Falk, Mellersta avdelningen, Juristfirman Erika Falk AB

Ana Ferreira Rodrigues, Västra avdelningen, Advokatfirman Morris AB

Adrian Filipovic, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Vinge KB

Frida Gustafsson, Mellersta avdelningen, Advokatfirman Glimstedt Örebro HB

Johanna Hagström, Östra avdelningen, Advokatbyrån Humanisterna AB

Emma Hakers, Stockholmsavdelningen, Real Advokatbyrå Aktiebolag

Jacob Hellsten, Östra avdelningen, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB

Johan Holmquist, Stockholmsavdelningen, Kastell Advokatbyrå AB

Mira Hörtnagl, Södra avdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Lovisa Janhagen, Stockholmsavdelningen, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Edvard Jarlert, Östra avdelningen, Norrköpings Advokatbyrå HB

Johan Jonsson, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Carthiel AB

Arijan Kan, Stockholmsavdelningen, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Johanna Karlsson, Södra avdelningen, Advokatfirman Lindahl KB

Jon Kroksjö, Västra avdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Karin Krossling, Stockholmsavdelningen, AG Advokat KB

Philip Svensson Lindgren, Utlandsavdelningen, Advokatfirmaet Thommessen AS

Oskar Lundberg, Norra avdelningen, Kennedy Advokatbyrå HB

Hanna Lundblad, Stockholmsavdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Kevin Melin, Stockholmsavdelningen, Block Advokater AB

Felix Möller, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Vinge KB

Kayla Perjons, Stockholmsavdelningen, Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna AB

Stefan Rakovic, Stockholmsavdelningen, Synch Advokat AB

Anton Ramazanzadeh Darabad, Stockholmsavdelningen, Advokaterna Ahlkvist och Humphreys Alpha KB

Helena Bengtsson Rewucha, Västra avdelningen, Garrow Advokater AB

Marcus Ringborg, Stockholmsavdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Frida Råhlander, Stockholmsavdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Andreas Sahlstedt, Stockholmsavdelningen, Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Erik Sandberg, Västra avdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Sophie Sellin, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Torben Setterlund AB

Rozanna Sternad Fackel, Västra avdelningen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Jakob Larsson Taghizadeh, Västra avdelningen, Advokatfirman Vinge KB

Sofia Tedsjö, Stockholmsavdelningen, Sofia Tedsjö & Partners AB

Erik Thimfors, Västra avdelningen, Setterwalls Advokatbyrå AB

Alice Thörn, Stockholmsavdelningen, Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB

Sebastian Törnqvist, Stockholmsavdelningen, Landahl Advokatbyrå KB

Måns Ullman, Stockholmsavdelningen, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB

Oscar Widén Einarsson, Stockholmsavdelningen, Osborne Clarke Advokatfirma AB

Erik Åhlander, Stockholmsavdelningen, Bergh & Co Advokatbyrå AB

Aurora von Essen Öhrfeldt, Stockholmsavdelningen, Advokatfirman Öhrfeldt AB

Utträdda ledamöter

Berenike Alfvén, Stockholm, per den 13 juni 2024

Anna Sara Andersson, Göteborg, per den 1 juni 2024

Max Axelsson, Stockholm, per den 13 maj 2024

Kamilla Baimakhanova, Stockholm, per den 7 juni 2024

Dana Bazgir, Stockholm, per den 29 maj 2024

Ingrid Blomqvist Sundin, Stockholm, per den 22 maj 2024

PeO Dungel, Torsby, per den 31 maj 2024

Lisa Ejelöv, Stockholm, per den 17 maj 2024

Jacob Elovsson Hultin, Stockholm, per den 13 juni 2024

Åke Larsson, Stockholm, per den 19 maj 2024

Lars Ljungberg, Skövde, per den 10 juni 2024

Riitta Lönnblad, Sollentuna, per den 13 juni 2024

Christoffer Lööw, Stockholm, per den 13 maj 2024

Johan Montan, Malmö, per den 30 maj 2024

Mikael Mårtenson, Stockholm, per den 15 februari 2024

Lars Nordmark, Lindesberg, per den 13 juni 2024

Natalie Pedersen, Stockholm, per den 1 juni 2024

Yasmine Shoaie-Nia, Stockholm, per den 1 juni 2024

Marcus Tipner, Stockholm, per den 18 maj 2024

Håkan Ullberg, Falun, per den 10 juni 2024

Isabelle Wållgren, Stockholm, per den 7 juni 2024

Lovisa Zedendahl, Stockholm, per den 13 juni 2024


Avlidna ledamöter

Göran Artelius, Gävle, den 23 oktober 2023

Lars Halldin, Västra Frölunda, den 17 maj 2024

Håkan Lindquist, Uppsala, den 3 juni 2022

Tomas Setterberg, Hovås, den 26 september 2023

Allan Stenshamn, Stockholm, den 11 januari 2024

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt