Bli kund Annonsera
lördag 24 februari 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 oktober 2023,

Därför vill (nästan) ingen bli domare

Svenskt rättsväsende skriker efter fler domare men allt färre nyblivna jurister vill bli tingsnotarier. I skuggan av den svenska våldsvågen är det inte svårt att förstå varför.
Robin Nilsen

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Det är slutet på september. Jag befinner mig på utbytestermin i Italien och är på helgutflykt i Dolomiterna, de italienska Alperna. Runt omkring tornar bergen upp sig. De inger ett lugn. En känsla av beständighet och trygghet. Långtifrån den våldsvåg som under samma tidpunkt utspelar sig i Sverige med skjutningar och sprängningar nästan varje dag.

Rättsstat under press

Det brukar sägas att statens allra mest centrala uppgift är att skydda medborgarna från våld. Men där tycks den svenska rättsstaten krackelera under de senaste årens allt intensivare gängkriminalitet. Det sätter stor press på landets domstolar och gör att det är viktigare än någonsin med hög kapacitet och kompetens inom dem.

Tyvärr kännetecknas domstolarna inte av hög kapacitet och högt söktryck av kvalificerade kandidater. Sex av tio domstolar misslyckades 2022 med att nå upp till regeringens mål om rimliga handläggningstider. Redan för fem år sedan varnade Domarrekryteringsutredningen för att det “kommer uppstå en påtaglig brist på domare med allvarliga konsekvenser för samhället”. Domarbristen är redan här och fördjupas i takt med att antalet nyutexaminerade juriststudenter som söker ting minskat. Varför är det så?

Hela rättskedjan måste stärkas

Jag tror det finns flera faktorer som bidrar till en perfekt storm för ett domstolsväsende som inte fungerar som det behöver göra:

För det första har politiken misslyckats med att stärka upp hela rättskedjan. Med all rätt har polis och åklagare fått stora tillskott i statsbudgeten medan domstolarna inte har stärkts i närheten av vad som krävs för att få ordning på situationen. Det här är ett misslyckande eftersom hela rättskedjan - och kriminalpolitiken - hänger ihop. När politikerna ökar repressionen i samhället genom att stärka de brottsbekämpande krafterna ökar det naturligtvis även trycket på domstolarna som hanterar de målen.

De resurserna har domstolarna inte fått i tillräcklig utsträckning vilket lett till en på flera tingsrätter ohållbar arbetssituation som skrämmer bort många som annars hade varit intresserade, och kvalificerade, av att jobba på domstol. Resultatet blir en negativ spiral där jurister inte vill jobba inom ett överbelastat domstolsväsende med lägre lön än i byrå- och bolagsvärlden samtidigt som problemet fördjupas just av den domarbrist det här i sig bidrar till.

Lönerna i domstolsväsendet har halkat efter

För det andra kan heller inte lönefrågan negligeras när det kommer till kompetensförsörjningsbasen för flertalet av framtidens domare: nämligen tingsnotarierna. Från att ha varit en prestigeposition att söka efter examen är trenden idag snarare att allt fler studenter väljer att inte sitta ting. Som student som själv stått inför valet och kvalet mellan att sitta ting, jobba på byrå eller bolag är det inte svårt att förstå varför.

Förutom att tingsrätternas löfte om att erbjuda bättre work-life-balance än advokatbyråer inte längre stämmer i och med överbelastningen, har heller inte lönerna hängt med. Jag har själv blivit erbjuden ingångslöner som med marginal överstiger 10.000 kronor gentemot vad en tingsnotarie tjänar. I en lågkonjunktur och ekonomi där det är svårare än på mycket länge att spara ihop till sin första bostadsrätt är detta naturligtvis en oerhört viktig faktor i vilka slags jobb juriststudenter söker sig till efter examen.

Att tingsnotarier har relativt låga löner har ofta motiverats med att det ska ses som en slags betald praktik som sedan kvalificerar en till mer kvalificerade och bättre betalda tjänster. Det här argumentet fungerar inte längre om man vill få fler studenter att bli tingsnotarier. Dels har det i den moderna juristbranschen visat sig att tingsmeriteringen, om än bra, oftast inte är nödvändig för kvalificerade juridiska arbeten. Löneutvecklingen gentemot de som sedan eventuellt blir assessorer och liknande är generellt också sämre än för studenter som redan från början börjar jobba på byrå eller bolag.

Fler vägar till att bli domare behövs

Lägg därtill att den traditionella domarbanan i stor utsträckning faktiskt i praktiken inte ens används till att utbilda personer som genuint vill bli domare. Istället handlar det ofta om personer som egentligen gör det för att det finns ett krav inom staten och myndigheter på att vara assessor och liknande.

Vad är då lösningen? Här krävs gemensamma ansträngningar från såväl domstolar som regering och riksdag. Förutom att stärka den del av rättskedjan som utgörs av domstolar är jag övertygad om att det även behövs fler alternativa vägar in i domaryrket. I dag finns det ett system med adjungerade råd där personer som inte gått den traditionella domarbanan men är erfarna och kvalificerade kan börja arbeta som domare. Fler sådana vägar behövs.

I en idealvärld hade den svenska rättsstaten stått lika stabilt som de italienska bergen. Det är hög tid att laga de sprickor som finns innan den klyvs itu.

Inkomna mål ökade under 2023

Under 2023 ökade antalet inkomna mål till domstolarna. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Redovisningen visar också på fortsatta prioriteringar avseende digitalisering, kompetensförsörjning och säkerhet.

DEBATT

Är en uranrusch möjlig?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill tillåta uranbrytning i Sverige. Mellan 1960 och 2018 skedde ingen uranbrytning trots att det var lagligt. Ska uran brytas, finns ett minfält av hinder som måste övervinnas.

Foto Europeiska unionens domstol

Ny svensk EU-domare ska rekryteras

Domarnämnden har beslutat att gå vidare med fyra sökanden till tjänsten som Sveriges domare vid EU-domstolen i Luxemburg.

Kammarrätten skärper säkerheten

Kammarrätten i Stockholm inrättar från och med den 22 februari en fast säkerhetskontroll.

Åklagaren avslutar Estonia-ärende

Åklagaren har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt fem nya domare.

Bostadsbolag diskriminerade kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning.

Inbetalda återkrav från gärningspersoner ökar

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning till brottsoffer och kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Foto David Naylor, Uppsala universitet

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Nyligen genomfördes Uppsala universitets årliga vinterpromotion. För Juridiska fakultetens räkning installerades bland annat de två hedersdoktorerna professor, dr Vesna Rijavec och Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

MAQS rekryterar arbetsrättsspecialist

Sofia Pedersen ansluter till MAQS Advokatbyrå som delägare och ska arbeta med byråns nationella arbetsrättsgrupp.

Årets Advokatbyrå

Vinnarna av Årets Advokatbyrå inom ett antal olika kategorier presenterades nyligen på ett lunchevent på Berns i Stockholm.

Foto Andrey Popov

Förbättrade möjligheter till delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning.

Kommun missgynnade föräldraledig kvinna

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten, slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

Foto TEACHER3D

Förundersökning om Nord Stream läggs ned

Svensk jurisdiktion saknas i ärendet rörande grovt sabotage mot Nord Stream och åklagaren har därför beslutat att utredningen ska läggas ned.

DOMARBLOGGEN

Tingsfiskaler på kurs

I det senaste inlägget på Södertörns tingsrätts blogg skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) som tingsrättens fiskaler har gått på.

Ny JO-granskning av Migrationsverket

Trots att JO vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider har ett stort antal anmälningar fortsatt komma med klagomål om detta. Därför inleder JO nu en ny granskning.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 1 februari utnämnt 16 domare.

IMY granskar polisens kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en planerad granskning av polisens kamerabevakning med drönare.

DOMARBLOGGEN

Internationellt domstolsarbete i fokus

Nyligen hölls det årliga mötet för Sveriges Domstolars internationella experter och om detta möte handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto Mikael Damkier

Nämndeman entledigas

En nämndeman har entledigats från sina uppdrag på Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt på grund av att han bedöms vara olämplig.

Vårdcentral diskriminerade kvinna

Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, var det diskriminering när en läkare försökte förmå en vårdsökande kvinna att ta av sig sin huvudduk i samband med ett läkarbesök.

43 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 43 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 25 januari.

Fler anmälda brott

Under 2023 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som nu har publicerats av Brottsförebyggande rådet (Brå).

KRÖNIKA

Juridikåret 2023 och gängkriminalitetens många huvuden

Tidöpartierna vann sannolikt valet på att komma till rätta med gängkriminaliteten. Att göra det har visat sig vara en utmaning jämförbar med när Herakles skulle dräpa den månghövdade hydran. Likt hur det ur hydran växer fram nya huvuden när ett huggs av, tar ständigt nya gängkriminella plats när andra fängslas.

Jurist blir ny GD

Regeringen har beslutat att anställa Lars Lööw som generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

GDPR-böter ökar

Advokatbyrån DLA Piper har publicerat sin årliga rapport om GDPR-sanktionsavgifter och rapporterade personuppgiftsincidenter, som bland annat visar att summan av utfärdade sanktionsavgifter har ökat med mer än fjorton procent under 2023.

Foto Andrey Popov

Advokatsamfundets disciplinära verksamhet

Advokatsamfundet har nu sammanställt sin disciplinära verksamhet för det gångna året, ett år då man bland annat beslutat om att inrätta en helt ny tillsynsenhet och då straffavgifterna för advokater höjdes.

Nya counsels till Setterwalls

Daniel Öhvall och Willy Edholm Fjellstad blir nya counsels på Setterwalls Stockholmskontor.

Dubbla minimistraff för flera brott

Från och med den 1 januari 2024 har straffen skärpts för tolv brott som anses ha en tydlig koppling till det ökade grova våldet i samhället och om detta handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Ny avhandling om skiljedom

En ny avhandling från Stockholms universitet belyser ett antal viktiga aspekter av internationell skiljedom.

Mångmiljonbidrag till juridikforskare

Två forskare har beviljats 7,8 miljoner kronor för forskningsprojektet "Sustainable Carbon Capture, Transportation and Storage: Liability and Governance in Light of International and EU Law".

Fyra nya delägare i Foyen

Fyra advokater på byrån blir nu delägare i Foyen.

Lindahl får nya delägare

Advokatfirman Lindahl har utsett Hanna Lundqvist och Natalie Bretz till nya delägare från och med den 1 januari 2024.

Osborne Clarke utser ny delägare

Advokatbyrån Osborne Clarke utser Linn Solholm till partner och ansvarig för Sverigekontorets fastighetsgrupp.

Foto Inbj

Nya lagar vid årsskiftet

Regeringen har publicerat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft runt årsskiftet 2023/2024.

Åtal väckt för grovt miljöbrott

Åklagarna har väckt åtal mot elva personer i ett omfattande ärende om grovt miljöbrott på flera platser i Sverige.

Diskriminering när vårdpersonal felkönade patienter

Det var enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) diskriminering när vårdpersonal felkönade patienter i journalanteckningar. DO begär därför att regionerna ska betala ersättning till personerna.

Företag diskriminerade personer med funktionsnedsättning

Tre företag har enligt Diskrimineringsombudsmannen diskriminerat personer som använder ledar- eller assistanshund genom att avvisa personerna.

Hansen får nya delägare

Jennifer Lawler och Josefin Högsander blir delägare på Hansen Advokatbyrå från och med den 1 januari 2024.

STUDENTARTIKEL

Juristprogrammet kan lära av Italien

När jag pratar med nyutexaminerade juriststudenter berättar de nästan alltid om hur lite det de jobbar med har med juristprogrammet att göra. Under sin utbytestermin i Italien fick Robin Nilsen perspektiv på hur en mer verklighetsnära juristutbildning kan se ut.

Diskriminering att neka elev koshermat

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) var det diskriminering när en skola nekade en elev koshermat. DO begär därför att skolan ska betala 50.000 kronor i diskriminerings­ersättning till eleven.

DOMARBLOGGEN

Domarbloggen besöker Europadomstolen

I veckans inlägg på Södertörns tingsrätts blogg berättar gästskribenten Axel Hallberg om hur det är att arbeta på Europadomstolen i Strasbourg.

DOMARBLOGGEN

Om brott av krigsmän

Södertörns tingsrätts blogg inleder med veckans inlägg en serie om ovanliga brott. I seriens första del behandlas brotten av krigsmän i 21 kapitlet brottsbalken. 

DOMARBLOGGEN

Vad gör en utsänd långtidsexpert och projektsamordnare?

Veckans inlägg på Södertörns tingsrätts blogg handlar om det internationella arbetet som Sveriges Domstolar bedriver och om hur det är att arbeta som långtidsexpert och projektsamordnare i två olika länder.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt