Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 juli 2022,

Fastighetsaffär för Lindahl

Lindahl har varit legal rådgivare åt Randviken Fastigheter i samband med att Stenhus Fastigheter i Norden lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Det totala värdet på erbjudandet uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor, med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 6 miljarder kronor, vilket innebär att uppköpet är Sveriges största fastighetstransaktion i år. Erbjudandet offentliggjordes den 19 april, acceptfristen löpte ut den 5 juli och erbjudandet förklarades ovillkorat den 6 juli.

Lindahl har biträdde Randviken och SEB Corporate Finance tog fram värderingsutlåtandet åt budkommittén. Byråns team utgjordes huvudsakligen av Jan Berg, Ola Svanberg, Gustav Ahlgren och Giulia Ramundo.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt