Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 juli 2022,

Nordic Solar förvärvar solenergiprojekt

Lindahl agerade legal rådgivare åt danska Nordic Solar i samband med dess förvärv av fyra solenergiprojekt i södra Sverige från Helios Nordic Energy.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

So­le­ner­gi­pro­jek­ten be­räk­nas bli fär­dig­ställ­da mel­lan år 2023 och 2025 och för­vän­tas få en to­tal ka­pa­ci­tet om runt 220 MWp med en el­pro­duk­tion som mot­sva­rar den år­li­ga el­för­bruk­ning­en hos om­kring 44.000 hus­håll.

Nor­dic So­lar ut­veck­lar, byg­ger och dri­ver sol­cell­spar­ker i Eu­ro­pa och är för när­va­ran­de verk­samt i elva län­der. Fö­re­ta­get har som mål att år 2025 äga och dri­va an­lägg­ning­ar med en to­tal ka­pa­ci­tet om 1 GW.

He­li­os Nor­dic Ener­gy är ett svenskt fö­re­tag som ut­veck­lar stor­ska­li­ga sol­cell­spar­ker i Nor­den.

Lin­dahls team har be­stått av Per-An­ders Bengts­son, An­ni­ka Brandt, Jesper Fred­riks­son, Tor Pöp­ke och Olle Jons­son.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt