Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 4 juli 2022,
Vladimir Bastidas och Bengt Domeij

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Vladimir Bastidas är universitetslektor i konkurrensrätt och disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling om EU:s konkurrensrättsliga regler om tekniköverföringsavtal. Vladimirs pågående forskning rör tillämpningen av konkurrensrätten på atypiska fall. På institutionen undervisar han i konkurrensrätt, EU-rätt, immaterialrätt och rättsekonomi.

- Jag är givetvis mycket tacksam för det förtroende jag har fått genom uppdraget. Mina främsta uppgifter kommer vara att arbeta för en god arbetsmiljö och att underlätta och stödja den högkvalitativa undervisningen och forskningen som bedrivs på institutionen, säger Vladimir Bastidas.

Bengt Domeij ser tillbaka på tre intensiva men roliga år som prefekt för Juridiska institutionen:

- Mina år som prefekt, 2019 - 2022, har dominerats av de snabba omställningar som vi flera gånger behövt göra till följd av pandemin. Vi har upprätthållit så mycket av vår normala verksamhet som möjligt. Och tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare har det fungerat. Själva prefektrollen, med intensiva kontakter med stora delar av institutionen och även andra delar av universitetet, har varit samtidigt lärorikt, stimulerande och utmanande. Det är en erfarenhet som jag verkligen är tacksam över att ha fått, när jag nu återgår på heltid till forskning och undervisning.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt