Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 maj 2022,

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christopher Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Priset om 20.000 kronor har tilldelats Christopher Spreigl för hans examensuppsats ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Johan Sandstedt.

Det framgår av ett pressmeddelande från Juridiska insutitionen, Stockholms universitet.

- Christopher har utifrån en mycket gedigen genomgång av hur avhjälpandefrågan gestaltar sig i skilda kontraktsrättsliga sammanhang på ett konstruktivt sätt diskuterat om det finns en allmän rättsprincip om avhjälpanderätt. Detta har gjorts med beaktande av ett brett underlag som på ett förtjänstfullt sätt har systematiserats och gjorts till föremål för en självständig analys som mynnat ut i en fokuserad, och för juridisk argumentation användbar, konklusion, framgår av juryns motivering.

Hedersomnämnanden och priser på 5.000 kronor har tilldelats Charles He och Hugo Karlstedt. Charles He uppmärksammas för sin examensuppsats ”Retentionsrätt” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Johan Sandstedt. Hugo Karlstedt uppmärksammas för sin examensuppsats "Avtalsservitutets bestånd vid frivillig övergång av fastighet” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Richard Hager.

Juryn har bestått av justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt