Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 februari 2022,

Färre mål som väntar i domstolarna

Sveriges Domstolar har - trots pandemin - för andra året i rad avgjort fler mål än vad som kommer in. Den ökade digitaliseringen uppges ha varit en framgångsfaktor.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

– I år är det 6.254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan. Det i sig är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande. Under 2021 kom det in 480.208 mål till landets domstolar och det avgjordes 486.382, vilket är något färre än året innan. Antal inkomna mål ligger fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avstannat något.

Vid tingsrätterna ökade brottmål medan tvistemålen minskade. För hovrätternas del fortsatte antalet inkomna mål att öka till de högsta nivåerna under 2000-talet (sju procent).

Antalet inkomna och avgjorda mål ökade kraftigt vid Högsta domstolen under 2021 och var på de högsta nivåerna under 2000-talet.

För förvaltningsrätterna syns det framför allt en kraftig minskning av inkomna mål vid migrationsdomstolarna (14 procent), sannolikt till följd av pandemin och reserestriktioner. För kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen ökade antalet inkomna mål med fyra procent.

Digitalisering i pandemins spår

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180.000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befaras har behövts ställas in eller skjutas fram.

– Domstolarna har tagit ett stort ansvar att lösa situationen med bibehållen rättssäkerhet under pandemin. Förtroendet för rättsväsendet förtjänas genom att driva verksamheten med hög kvalitet och utveckla den i takt med tiden och omvärldens krav, förklarar Thomas Rolén i pressmeddelandet.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
arne bengtsson
25 februari 2022 16:52

Hej, det hade varit prydligt om någon granskade vad som egentligen hänt med rättssäkerheten under digitaliseringen! Mvh Arne

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt