Bli kund Annonsera
söndag 22 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 februari 2022,

Färre mål som väntar i domstolarna

Sveriges Domstolar har - trots pandemin - för andra året i rad avgjort fler mål än vad som kommer in. Den ökade digitaliseringen uppges ha varit en framgångsfaktor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

– I år är det 6.254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan. Det i sig är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande. Under 2021 kom det in 480.208 mål till landets domstolar och det avgjordes 486.382, vilket är något färre än året innan. Antal inkomna mål ligger fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avstannat något.

Vid tingsrätterna ökade brottmål medan tvistemålen minskade. För hovrätternas del fortsatte antalet inkomna mål att öka till de högsta nivåerna under 2000-talet (sju procent).

Antalet inkomna och avgjorda mål ökade kraftigt vid Högsta domstolen under 2021 och var på de högsta nivåerna under 2000-talet.

För förvaltningsrätterna syns det framför allt en kraftig minskning av inkomna mål vid migrationsdomstolarna (14 procent), sannolikt till följd av pandemin och reserestriktioner. För kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen ökade antalet inkomna mål med fyra procent.

Digitalisering i pandemins spår

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180.000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befaras har behövts ställas in eller skjutas fram.

– Domstolarna har tagit ett stort ansvar att lösa situationen med bibehållen rättssäkerhet under pandemin. Förtroendet för rättsväsendet förtjänas genom att driva verksamheten med hög kvalitet och utveckla den i takt med tiden och omvärldens krav, förklarar Thomas Rolén i pressmeddelandet.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
arne bengtsson
25 februari 2022 16:52

Hej, det hade varit prydligt om någon granskade vad som egentligen hänt med rättssäkerheten under digitaliseringen! Mvh Arne

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Foto Igor Stevanovic

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 maj utnämnt en hovrättslagman, två lagmän och två chefsrådmän.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law delat ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt. Priset går till Christophr Spreigl med uppsatsen ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt”.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Foto Lars Lydig

Hovrätten firar 200 år

Den 14 maj är det öppet hus hos Hovrätten över Skåne och Blekinge med rättegångsspel, föreläsningar och en historisk utställning.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Carl Svernlöv adjungerad professor

Advokaten Carl Svernlöv har adjungerats som professor i associationsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto © tomloel

Åklagare populärast bland studenter

Nyligen presenterades en stor undersökning över vilka landets studenter anser är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Söktjänst för domar granskas

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i förvaltningsdomar måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har utgivningsbevis.

Ny styrelseordförande för Arbetsgivarverket

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén föreslås som ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

IMY granskar larmbolag

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda uppgifter om att anställda har delat bildmaterial mellan sig utan att det varit befogat.

Minskade balanser hos förvaltningsdomstolar

Antalet inkomna och avgjorda mål, exklusive migrationsmål, har minskat det första kvartalet 2022. Nedgången har främst skett vid förvaltningsdomstolarna.

Eversheds Sutherland får ny delägare

Stockholmskontoret och processavdelningen rekryterar advokaten Oskar Gentele som delägare.

Ny chefsjurist på Stim

Stim har utsett Lina Heyman till ny chefsjurist och hon kommer även att ingå i Stims ledningsgrupp.

MAQS får ny legal director

Anna Björk Larson ansluter till MAQS kapitalmarknadsteam som legal director.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt