Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 oktober 2021,

Domstolsverket analyserar kostnadsräkningar

I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden. Domstolsverket arbetar nu med att analysera kostnaderna.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket har en tillräckligt bra kontroll över hur man hanterar ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden i samband med brottmål. I en rapport som släpptes torsdag den 21 oktober konstaterar Riksrevisionen bland annat att kontrollen inte är betryggande, att systemet är föråldrat och att Domstolsverket har kapacitet att ge mer stöd till domstolarna.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Synpunkterna och förslagen från Riksrevisionen blir ett bra stöd i det förbättringsarbete som redan pågår och där vi nyligen redovisat en analys av kostnaderna för regeringen. Detta är väl i linje med våra analyser så här långt. Vi återkommer till våren med förslag i vår slutrapport till regeringen, säger Leif Eriksson, Domstolsverkets ekonomidirektör, i pressmeddelandet.

Högprioriterat arbete

Riksrevisionen lämnar också rekommendationer till Domstolsverket, bland annat att ta fram riktlinjer, bistå tingsrätterna med återkoppling och utreda om systemet för kostnadsräkningar kan digitaliseras med syftet att Domstolsverket tar ett större helhetsansvar.

- Detta är och kommer att vara ett högprioriterat arbete för Domstolsverket framöver. Ytterst är det en förtroendefråga för Sveriges Domstolar och i en förlängning även för rättsstaten och vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Därför ökar ersättningarna

Så sent som den 1 oktober i år redovisade Domstolsverket på uppdrag av regeringen en analys över orsakerna till att kostnaderna ökat. Analysen visar att ökningen i huvudsak beror på allt fler mål vid tingsrätterna men också på den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen. 1 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till regeringen med förslag på åtgärder för att få en bättre kostnadskontroll.

Domstolsverket kommer nu att gå igenom rapporten och ta med Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget om hanteringen av ersättning till rättsliga biträden.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Trust me
22 oktober 2021 13:31

1. Klienterna borde godkänna fakturan innan den skickas in för att få bort alla saltade fakturor. 2. Fakturorna borde innehålla dag & tid för att domstolsverket ska kunna granska att en person inte lämnar för många timmar under vissa perioder. 3. Kostnader för resor och spilltid borde skäras ner. Du får betalt för ditt arbete, inte resan dit. 4. Många tar betalt för mediakontakter och familjekontakter. Det är inte ok.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt