Bli kund Annonsera
lördag 31 juli 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 april 2021,

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG), eller Svenska Föreningen mot Piratkopiering är en politiskt oberoende och ideell förening som arbetar för att förhindra piratkopiering och handel med piratkopierade produkter.

Vid föreningens konstituerande styrelsemöte den 20 april utsågs legal counsel Måns Sjöstrand (Daniel Wellington) till ordförande, jur.kand. Omar Baki (Brann) utsågs till vice ordförande, advokaten Ludvig Holm (Westerberg & Partners) till sekreterare och jur.kand. Christopher Tehrani (Cirio) till kassör. Styrelsen består utöver ovan av advokaten Sara Sparring (Synch), advokaten Christina Berggren (MAQS), jur.kand. Jesper Sundström (Sundström Law), Lena Johansson (Expert utrikeshandel och handelspolitik), jur.kand. Karin Crafoord (Groth & Co), legal counsel Sara Sedagati (Spendrups Bryggerier), legal counsel Maria Herlitz Sundelius (H&M) och advokaten Wenzel Nisshagen (Setterwalls).

Sedan starten år 1997 har SACG arbetat med opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenterför att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige.

Stödjer kommissionen i fördragsbrottsmål

Regeringen har beslutat att stödja EU-kommissionen i ett mål mot Polen som den väckt vid EU-domstolen. Målet handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Ny domare utnämnd

Regeringen har 22 juli utnämnt en domare i förvaltningsrätten.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätterna i Vänersborg, Stockholm och Ystad samt kammarrättsråd i Stockholm.

Antikorruptionsexpert till Lindahl

Natali Engstam Phalén som är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor börjar inom kort på Advokatfirman Lindahl.

Nya delägare i Delphi

Tobias Hamrin och Johan Engdahl inträder som delägare i Advokatfirman Delphi i Göteborg.

Två advokater utesluts ur samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd utesluter två advokater ur samfundet och beslutet ska omedelbart verkställas.

Nya delägare i Baker McKenzie

John Gustafson, specialiserad på företagsöverlåtelser, och Olof König, specialiserad på trade compliance, inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 23 juni utnämnt Lina Nestor och Maria Arnell att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Fler tingsrätter får snabbare lagföring

Projektet snabbare lagföring, som ska minska tiden från brott till dom, planeras utvidgas med ytterligare 27 tingsrätter nästa år.

Nya delägare till MAQS

Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren.

Domstolar kan använda statliga servicekontor

I syfte att förenkla för personer som ska delta i en förhandling vid en domstol, ska Domstolsverket utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av landets 117 statliga servicekontor.

Ny counsel till Delphi

Forskaren och docenten Helene Andersson återvänder till Deplhi som counsel. Hon är specialiserad på EU- och konkurrensrätt.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 juni utnämnt sju domare.

Ny delägare i Delphi

Polina Permyakova blir delägare i Advokatfirman Delphi och är verksam i tvistelösningsgruppen.

Ny chefs-JO

Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.

Ny ordförande för Advokatsamfundet

Advokat Eva-Maj Mühlenbock har valts till ny ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Senior Counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett immaterialrättsexperten Gunnar Hjalt till Senior Counsel.

Advokatpris till journalist

Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tjänstledig från Dagens Nyheter, prisas av Advokatsamfundet för sin undersökande och grävande journalistik.

Ökande antal mål

Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt