Bli kund Annonsera
torsdag 22 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 30 mars 2021,

Baker McKenzie biträdde vid börsnotering

Baker McKenzie var legal rådgivare till säljande minoritetsaktieägare i samband med Olinks börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Olink Holding AB har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA. Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 405,9 miljoner USD före avdrag för transaktionskostnader.

Olink Holding AB är ett företag som verksamt inom proteomik inom flera sjukdomsområden för att förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras genom biofarmaceutiska företag och kliniska och akademiska institutioner. Företaget grundades 2016 och är etablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Goldman Sachs & Co. LLC och Morgan Stanley & Co. LLC agerade lead book-running managers. SVB Leerink LLC agerade joint book-running manager. BTIG, LLC agerade co-manager.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till säljande minoritetsaktieägare med ett team bestående av Henric Roth och Ian Gulam i Stockholm, Adam Farlow och Megan Schellinger i London, samt ytterligare jurister från flertalet av firmans kontor i USA.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

61 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 61 advokater och 39 advokater lämnar samfundet.

Foto Wavebreakmedia

Nytt medlingskollegium

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nya domare

Regeringen har den 11 mars utnämnt tre rådmän.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt