Bli kund Annonsera
torsdag 25 februari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 februari 2021,

Cirio biträdde Carnegie och ABGSC

Cirio biträdde Carnegie och ABGSC vid Fractal Gaming Groups notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Cirio biträdde Carnegie Investment Bank och ABG Sundal Collier i samband med Fractal Gaming Groups notering av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erbjudandet bestod av befintliga aktier i bolaget vilka erbjöds till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Erbjudandets totala värde uppgick till 550 miljoner kronor, förutsatt fullt utnyttjad övertilldelningsoption. Handeln i bolagets aktier inleddes idag på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Koncernen grundades år 2010 och Fractals produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i samband med noteringen. ABG Sundal Collier agerade Joint Bookrunner.

Cirio biträdde Carnegie och ABGSC med ett team som leddes av Maria Arnoldsson (Kapitalmarknad och publik M&A), tillsammans med Tim Johansson och Jesper M. Johansson (Kapitalmarknad och publik M&A).

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

DLA Piper utnämner ny ordförande

Efter fyra år som ordförande lämnar Hans Christian Brodtkorb i Norge över rollen som nordisk styrelseordförande i DLA Piper till Anders Malmström i Sverige.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt