Bli kund Annonsera
måndag 1 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 15 januari 2021,

"Snabbare lagföring" över hela landet

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har halverat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Inom försöksverksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

– Den utvärdering som Brottsförebyggande rådet gjort visar att tiden från brott till dom mer än halverats. Genom de nya arbetssätten kan också tingsrätterna korta sina handläggningstider för de här målen. Att tiden mellan brott och eventuell lagföring minskar gynnar parterna i målen, även de tilltalade, samtidigt som processen från början till slut håller en hög kvalité, säger Karin Hallsten, enhetschef vid Domstolsverket, i ett pressmeddelande från verket.

Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och delar ut böter eller meddelar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten. Detta ökar effektiviteten i handläggningen. Dessutom får den misstänkte en tydlig koppling mellan brott och dom.

Snabbare lagföring påbörjades i Stockholm 2018 och byggdes senare ut till alla tingsrätter i Stockholm samt till Gotlands tingsrätt. Sedan årsskiftet ingår även tingsrätterna i Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Norrköping, Värmland, Luleå och Växjö. Det innebär att arbetssättet som snabbare lagföring innebär finns i alla polisregioner i landet. Regeringen har gett en särskild utredare, Stefan Strömberg, i uppdrag att titta på hur snabbförfarandet ska göras permanent i hela landet.

Av pressmeddelandet framgår vidare att försöksverksamheten är ett myndighetsgemensamt regeringsuppdrag som genomförs av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket och Domstolsverket tillsammans med berörda tingsrätter. Alla myndigheter har sett positiva effekter, både för den egna verksamheten och för enskilda.

DLA Piper får ny delägare

Advokatbyrån DLA Piper tar emot Erik Brändt Öfverholm som ny delägare från den 1 mars.

Ny president i kammarrätten

Regeringen har utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

Foto Andrii Yalanskyi

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt