Bli kund Annonsera
söndag 9 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 januari 2021,

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Rickard Carrick ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Han har särskilt fokus på transaktioner inom Life Science och Technology och började på byrån 2011. Han har en jur kand samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Maria Holme ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hennes arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Hon började på byrån 2012 och har en jur kand från Lunds universitet.

Aleksander Ivarsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och Aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Han är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av publika företagstransaktioner. Aleksander började på byrån 2010 och har en jur kand från Lunds universitet.

Daniel Khayyami ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella finansieringstransaktioner av olika slag, rådgivning kring strukturfrågor samt omstruktureringar i samband problemkrediter. Daniel började på byrån 2013 och har en jur kand från Uppsala universitet.

Caroline Perlström ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Hon arbetar bland annat med tillståndsprövningar av verksamheter, ansvar för efterbehandling av förorenade områden och miljörättsliga frågor i samband med transaktioner. Caroline började på byrån 2010 och har en jur kand från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jon Rastad ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner samt löpande bolagsrättslig rådgivning. Jon började på byrån 2011 och har en jur kand från Stockholms universitet.

Robin Rylander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Robin började på byrån 2011 och han har en jur kand från Uppsala universitet.

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt