Bli kund Annonsera
söndag 9 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 december 2020,

Percy Bratt får pris för framstående insatser

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket har tilldelats advokaten Percy Bratt. Han är advokat med inriktning på mänskliga fri- och rättigheter.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Percy Bratt har varit verksam som advokat sedan 1992 och arbetar i stor utsträckning med juridik kopplad till tryck- och yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter. Percy Bratt har varit juridiskt ombud i flera uppmärksammade mål, bland andra det så kallade barnmorskemålet, och var även försvarare för pastor Åke Green. Utöver advokatverksamheten är han också ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders. Det framgår av ett pressmeddelande från Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets motivering lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ett stort engagemang för och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokatsamfundet i remissfrågor och utbildning har pristagaren också bidragit till att upprätthålla en etisk och yrkesskicklig advokatkår.”

Se pristagaren i ett samtal om rättighetsjuridik och parallellsamhällen

Advokatsamfundets pris delas normalt ut vid de årliga Advokatdagarna i oktober. På grund av coronapandemin fick Percy Bratt istället motta priset vid en ceremoni på Advokatsamfundets kansli i november. I samband med prisutdelningen hölls ett filmat samtal mellan pristagaren, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Helena Jäderblom och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander om mänskliga fri- och rättigheter med fokus på problemen med kriminalitet och så kallade klaner. Samtalet finns att se på Advokatsamfundets Youtubekanal.

– Det finns enklaver i Sverige där ett klanvälde har tagit över och det finns en parallell rättsordning. Den som är helt beroende av den ordningen måste rimligen känna sig övergiven av rättsstaten, säger Percy Bratt i filmen, i ett uttalande i pressmeddelandet.

Percy Bratt pekar på att det är en stor kriminalpolitisk utmaning att ta tillbaka dessa enklaver utan att samtidigt bryta mot grundläggande fri- och rättigheter.

Om Percy Bratt

Född 1952. Jur. kand. vid Stockholms universitet 1982. Ledamot av Advokatsamfundet 1992.

Startade sin advokatkarriär på advokatbyrån Berg & Co. Sedan 1995 verksam vid advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.

Undervisar i specialkursen Praktisk Europaprocess vid Stockholms universitet samt i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets utbildning för blivande advokater.

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades i år för nionde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012 och består, utöver äran, i att 100.000 kronor avsätts till pro bono-arbete. Tidigare pristagare är advokaterna Tomas Ohlsson, Biörn Riese, Sture Larsson, Christian Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky, Johan Eriksson och Maria-Pia Hope.

Percy Bratts prispengar skänks till Rättsstatsprojektet, som syftar till att hjälpa skolor och lärare att levandegöra rättsstatens principer och, genom konkreta fall, skapa engagemang för rättsstaten.

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt