Bli kund Annonsera
fredag 30 oktober 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 september 2020,

Baker McKenzie biträdde Carnegie

Baker McKenzie var legal rådgivare till Carnegie Investment Bank vid XVIVOs riktade nyemission av aktier om cirka 500 miljoner kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

XVIVO Perfusion AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomfört av Carnegie Investment Bank. Härigenom tillförs XVIVO cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader.

XVIVO är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Emissionslikviden kommer att användas till (i) finansiering av förvärvet av Organ Assist B.V., (ii) finansiering av registreringsförfarandet för 510k-ansökan och godkännande i USA från FDA (Food and Drug Administration) för transportmaskinen Organ Assists Kidney Assist Transport, (iii) finansiering av den regulatoriska godkännandeprocessen för Liver Assist i kombination med STEEN Solution™ teknologin i USA och andra huvudmarknader, och (iv) till att fortsätta att bygga och stärka organisationen för att stödja bolagets tillväxtstrategi, samt för den löpande verksamheten.

Investerare i den riktade emissionen innefattar såväl befintliga som nya aktieägare, däribland Bure Equity AB, Swedbank Robur, Eccenovo, Fjärde AP-Fonden, Lannebo Fonder och Handelsbanken Fonder.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie Investment Bank. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam i Stockholm och Megan Schellinger i London. 

Ny delägare i Baker McKenzie

Erik Forsin ansluter som delägare i Baker McKenzie, och gruppen dispute resolution, och kommer närmast från DLA Piper.

HD:s webbplats på engelska

Nu finns Högsta domstolens webbplats även i engelsk översättning, i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 oktober utnämnt fyra rådmän.

Ny vägledning ska stärka barns rättigheter

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Systrar driver byrå

År 2010 startades Krzymowski Juristbyrå av tre systrar. Efter att de utsetts till ledamöter av samfundet har juristbyrån övergått till Krzymowski Advokater.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 8 oktober utnämnt två hovrättsråd, sex rådmän och ett hyresråd.

Foto Claes Leandersson/Domstolsverket

Ökat förtroende för domstolarna

Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Det visar den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå.

Nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 35 nya ledamöter vid sitt senaste möte.

Foto © Elnur

Pakistansk advokat får juristpris

Den pakistanska advokaten och medborgarrättsaktivisten Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Datainspektionen blir Integritetsskydds- myndigheten

Den 1 januari byter Datainspektionen namn och blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto © kzenon

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt