Bli kund Annonsera
onsdag 23 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 september 2020,

Baker McKenzie biträdde Acarix

Baker McKenzie legal rådgivare till Acarix vid övertecknad företrädesemission om cirka 56 miljoner kronor

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Acarix AB (publ) har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Acarix har genom företrädesemissionen tillförts cirka 56 miljoner kronor före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Acarix är ett svenskt medicinteknikbolag som erbjuder CADScor®System, ett verktyg för icke-invasiva analyser. Apparaten gör det möjligt att på ett säkert, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt utesluta patienter som uppvisar symptom som är typiska för kranskärlssjukdom redan vid en första diagnos. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till kommersialisering av CADScor®System.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Acarix i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt