Bli kund Annonsera
fredag 25 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 juni 2020,

Många nya mål väntas om vattenkraft

Regeringen har beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022. Beslutet innebär att måltillströmningen till mark- och miljödomstolarna förväntas öka kraftigt under cirka 20 år framåt.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Mark- och miljödomstolarnas uppgift är att pröva de ansökningar om förbättrad vattenmiljö som ägarna till vattenkraftverken ska lämna in enligt den nationella planen. Det är ett stort, viktigt och långsiktigt arbete där många ansökningar och mål kommer att handläggas under de närmaste 20 åren. Arbetet ställer krav på nya bedömningar av såväl tekniska frågor som hur hälsa och miljö påverkas.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

Domstolsverket har tillsammans med representanter för mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen arbetat med att förbereda hanteringen av de nya målen.

Efter sommaren kommer rekryteringen av tekniska råd och rådmän att påbörjas. Totalt kommer ett tjugotal tekniska råd och juristdomare att behöva nyanställas. Därefter ska alla som ska hantera målen få särskild utbildning. Domstolsverket har av regeringen fått ett anslag om 50 miljoner kronor per år för att finansiera hanteringen av de nya målen.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt