Bli kund Annonsera
fredag 5 juni 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 april 2020,

Fortsatt många inställda förhandlingar

Antalet inställda förhandlingar vid Sveriges Domstolar ligger fortfarande över det normala. Under vecka 14 ställdes 36,6 procent av alla förhandlingar in. Det är något färre än veckan innan men fler jämfört med en normal vecka då antalet inställda förhandlingar ligger på cirka 20 procent. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Tingsrätternas andel av det totala antalet inställda förhandlingar har nu ökat till 86 procent. Det är framför allt brottmålsförhandlingar som ställs in, skriver Domstolsverket i ett pressmeddelande.

De senaste tre veckorna har brottmålen motsvarat drygt hälften av samtliga inställda förhandlingar i landets tingsrätter. Cirka en tredjedel av alla brottmålsförhandlingar ställdes in under dessa tre veckor, men de geografiska skillnaderna är stora.

Vissa tingsrätter har ställt in väldigt många förhandlingar medan andra knappt har ställt in några alls. I hovrätterna stod brottmålen för mer än 80 procent av antalet inställda förhandlingar.

I förvaltningsrätterna är det, konstaterar Domstolsverket, betydligt färre mål som ställs in då det förekommer skriftlig hantering i betydande omfattning. Förra veckan ställdes 23,6 procent av förhandlingarna in. Bland de mål som ställts in dominerar psykiatrimål men också migrationsmål och LVU-mål.

- Vi följer målinflödet dag för dag och har inte sett några större förändringar i inflödet än. Vi avgör något färre mål jämfört med normalt och jag räknar med längre omloppstider. Annars är nog situationen för oss likartad den som är för de allmänna domstolarna, förklarar Stefan Holgersson, lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm, i pressmeddelandet.

Vid kammarrätterna är antalet inställda förhandlingar få till antalet och de helt dominerande målkategorierna är LVU- och LVM-mål. I hyresnämnderna dominerar ärenden rörande 12 kap jordabalken.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juni utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Från Roschier till Hannes Snellman

Ola Åhman, som är specialiaserad på börsjuridik, har anslutit sig till Hannes Snellman som delägare i aktiemarknadsgruppen.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt