Bli kund Annonsera
fredag 29 maj 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 mars 2020,

Disputation i civilrätt vid Karlstads universitet

Doktoranden Sebastian Lindroos-Moll försvarar sin avhandling Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning - En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Sebastian Lindroos-Moll har, skriver universitetet i ett pressmeddelande, utrett hur värderingen ska genomföras vid upprättande av kontrollbalansräkning.

Vid justering av värden i en kontrollbalansräkning är innebörden av god redovisningssed och nettoförsäljningsvärde viktig genom aktiebolagslagens hänvisning till dessa termer.

Bokföringsnämndens allmänna råd har kommit att spela en allt större roll för bestämmandet av god redovisningssed, särskilt K2 och K3.

I studien utreds bland annat vilken konstitutionell status i normgivningshänseende Bokföringsnämndens allmänna råd har och om de allmänna råden måste följas vid upprättande av kontrollbalansräkning.

Undersökningen innehåller även en jämförelse med finländsk aktiebolagsrätt som fram till för 14 år sedan innehöll samma regler som nu gäller i Sverige. Sedan dess är kapitalbristregelverket avskaffat för privata bolag.

Disputationen äger rum fredagen den 17 april på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Opponent är docenten Niklas Arvidsson vid Lunds universitet.

Betygsnämnden består av professorn Rolf Dotevall vid Göteborgs universitet, professorn Margrethe Buskerud Christoffersen vid Oslo universitet och Jan Bjuvberg vid Uppsala universitet.

Var tionde incident är ett it-angrepp

Datainspektionen publicerar en rapport som analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Carler ändrar verksamhetsmodell

På advokatfirman Carler har de yngre delägarna har tagit över stafettpinnen och driver verksamheten vidare, i en lite förändrad tappning och som ett true partnership.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 maj utnämnt åtta nya domare, varav tre lagmän.

Foto Andrey Popov

Digitala förhandlingar fortsätter öka

Förra veckan genomfördes drygt 3.000 videokonferenssamtal från förhandlingssalar runt om i landet, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

Foto Dan Burch

Kamera- bevakning i hyreshus granskas

Datainspektionen ska undersöka hur ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala gjort den rättsliga bedömning som krävs för att få kamerabevaka i trapphus.

Fel publicera känsliga personuppgifter

Datainspektionens granskning visar att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län gjort fel vid publicering av känsliga personuppgifter på regionens webbplats om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik.

28 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 28 ledamöter och 15 advokater har trätt ur samfundet. 

Foto Syda Productions

Jurist blir generaldirektör

Professor Per Bergling har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Sanktionsavgift mot servicecenter

Datainspektionen utfärdar sanktionsavgift på 200.000 kronor mot Statens servicecenter för att ha dröjt med att underrätta Datainspektionen och berörda myndigheter om en personuppgiftsincident.

Krav på advokaters vidareutbildning tas tillfälligt bort

Kravet på vidareutbildning för advokater tas tillfälligt bort under 2020 för att underlätta advokaters situationen under coronaepidemin.

Foto Uppsala universitet

Anne Ramberg ordförande för Uppsala universitet

Regeringen har utsett ledamöter till Uppsala universitets styrelse och ny ordförande blir Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare i advokatsamfundet. 

Ny delägare i Kastell

Katarina Mild har valts in i Kastell som delägare och kommer närmast från rollen som chefsjurist på Tengbom.

Foto Patrik Svedberg

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 45 nya advokater den 16 april.

Ny delägare i Linklaters

Linklaters globala delägare har valt Rasmus Kindlund till ny delägare.

Granskning av felskickade mejl

Polisen har anmält personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som rör mejl som oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Datainspektionen ska nu granska Polisens rutiner.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt