Bli kund Annonsera
måndag 9 december 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 november 2019,

Mannheimer Swartling rådgav Barsebäck

Barsebäck Kraft och OKG har genomfört en gemensam upphandling avseende behandling av det rivningsmaterial som nedmonterats eller kommer att nedmonteras från de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn, för att uppnå en säker friklassning och återvinning.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Behandlingen består i en kombination av avklingning och smältning och avses resultera i friklassning av en hög andel av materialet ifråga. Det material som inte är friklassningsbart efter genomförd behandling kommer att mellanlagras i avvaktan på slutförvar i Svensk Kärnbränslehanterings regi.

Efter anbudsförfarande och förhandlingar har kontraktet tilldelats ett svenskt bolag inom den franska EDF-koncernen.

Nedmonteringen av de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn utgör ett av de största industriprojekten i Sverige. Investeringarna bekostas av Kärnavfallsfonden och har ett portföljvärde uppgående till cirka 10 miljarder kronor. Leveranserna av material under kontraktet kommer att påbörjas i närtid och är planerade att avslutas under år 2027.

Barsebäck Kraft AB och OKG AB rådgavs av Mannheimer Swartling.

Nya advokater

30 nya advokater har antagits av advokatsamfundet.

Jurist ny GD för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att utse Maria Mindhammar till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Utökad myndighets- granskning

Datainspektionen ska granska Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket för att ta reda på om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka personuppgiftsincidenter.

Nya domare

Regeringen har den 5 december utnämnt tre nya rådmän.

Tre nya delägare i Cederquist

Cederquist har valt in delägarna Tobias Johansson, Eric Johnson och Malin Allard.

Mannheimer Swartling utser sex delägare

Mannheimer Swartling har valt in Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl till delägare i byrån.

Foto Castellum

Ny domstolsbyggnad börjar byggas i Malmö

Entreprenadkontraktet för att bygga den nya domstolsbyggnaden för tingsrätt, förvaltningsrätt och hyres- och arrendenämnd i Malmö är nu undertecknat.

Lindahl öppnar nytt kontor i Stockholm

Advokatfirman Lindahl öppnar nytt kontor i Stockholm. Gruppen som startar verksamheten består inledningsvis av tre delägare; Henrik Nobel, Mårten Lindberg och Mats Tindberg.

MAQS i nya lokaler i Stockholm

MAQS tar in fyra delägare från andra byråer och öppnar kontor i nya lokaler i Stockholm.

Foto ifeelstock

Stockholmsstudenter tvåa i rättegångstävling

Juriststudenter vid Stockholms universitet kom tvåa i en rättegångstävling vid Europadomstolen i Strasbourg.

Foto Bengt Hultqvist

Helsingborgs tingsrätt är färdigbyggd

Efter tre års till- och ombyggnad är nu tingsrätten färdigbyggd. Den 2 december öppnas domstolens ordinarie entré igen.

Foto Pontus Johansson

Nya delägare i MAQS

Linn Samuelsson och Marie-Anne Lindhardt blir delägare i MAQS i Göteborg som fortsätter satsningen på digital business, sport och event samt arbetsrätt.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Snabbförfarande i brottmål byggs ut

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna, där tre tingsrätter i Stockholmsområdet ingår, ska fortsätta nästa år och ytterligare fem tingsrätter blir involverade.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt