Bli kund Annonsera
fredag 9 december 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 4 november 2022,

E-tjänst ska underlätta inlämning av handlingar

Sedan i slutet av oktober kan anställda på olika myndigheter använda en helt ny e-tjänst för att skicka in handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

– E-tjänsten är ett alternativ till inlämning via mejl, säker e-post och vanlig papperspost. När en myndighet ska överlämna ett mål till en domstol kan myndigheten direkt i e-tjänsten registrera alla obligatoriska uppgifter och ladda upp de handlingar som är nödvändiga för att domstolen ska kunna pröva överklagandet. Tjänsten möjliggör också inlämning av mycket större filer än vad som tidigare varit möjligt, säger Jan Josefsson som är enhetschef vid avdelningen för domstolsutveckling i Domstolsverket, i ett pressmeddelande.

Färre pappershandlingar

En av de domstolar som har testat den nya e-tjänsten under hösten är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Där arbetar Louise Jönsson och Camilla Norberg som handläggarchefer.

- Tack vare den nya e-tjänsten har vi har fått till en effektiv registrering av mål, vilket i sin tur leder till att det frigörs resurser till annat. I de mål vi hanterar kan det ibland vara flera hundra parter som överklagar exempelvis en detaljplan. Då underlättar det att informationen som kommer in till oss är strukturerad på ett enhetligt sätt.

En viss handpåläggning krävs fortfarande, men arbetet uppges gå snabbare nu när den nya e-tjänsten är på plats.

- Tidigare hanterade vi stora mängder av pappershandlingar eftersom vi inte kan ta emot tunga filer via e-post. Nu kan nästan alla handlingar, oavsett storlek och filformat skickas in digitalt vilket gör hanteringen både snabb och säker, berättar Louise och Camilla.

Samarbete mellan myndigheter

En av de myndigheter som var först ut att testa den nya e-tjänsten var Lantmäteriet. De såg tidigt potentialen med en digital inlämningstjänst och lyfte önskemålet till Mark- och miljödomstolarna. Liselott Bengtsson är verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet och har varit delaktig i utformningen av tjänsten.

- E-tjänsten är lättanvänd och pedagogisk. För Lantmäteriets del har den underlättat vårt arbete. Vi behöver inte lägga tid på att komprimera filer och leta upp rätt e-postadresser till domstolarna.

Liselott betonar också att samarbetet med övriga myndigheter som har varit involverade i projektet har fungerat bra.

- Från projektets håll har det funnits en stor lyhördhet för våra behov och vi har tillsammans testat och försökt att hitta bra lösningar. På sikt hoppas jag att vi kan utveckla en tjänst för Lantmäteriet, så att vi kan ta emot handlingar som skickas till oss från domstolarna, säger Liselott.

Utvecklad med användarna i fokus

Cecilia Welander och David Helmers är verksamhetsutvecklare på Domstolsverket. De har varit med i projektet sedan starten hösten 2021 och har arbetat nära Mark- och miljödomstolarna för att fånga upp behoven.

Målet har varit att få bort pappershanteringen och att göra det möjligt att skicka in större filer och i fler format till domstolarna.

- Vi har arbetat tillsammans med slutanvändarna, det vill säga myndigheterna, i det här projektet. Vi har lyssnat av deras behov och försökt att designa e-tjänsten för att göra den så enkel och användarvänlig som möjligt. Det ska vara lätt att förstå vilken information domstolen behöver när du skickar in dina handlingar.

Användarna har exempelvis fått testa en prototyp på ett tidigt stadium och tycka till. Det har visat sig vara ett framgångsrecept.

- Vi ser nu att många inlämnande myndigheter har anammat den nya tjänsten snabbt och många är positiva, berättar Cecilia och David.

Medieseminarium om cyberkriminalitet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om cyberkriminalitet där kammaråklagarna Annika Wennerström och Tove Kullberg samt kriminalinspektör Björn Eriksson delat med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta.

Svea hovrätt söker ny president

Efter att Anders Perklev föreslagits bli nytt justitieråd i Högsta domstolen utlyser nu Domstolsverket tjänsten som president i Svea hovrätt.

Många nya domare

Regeringen har utnämnt 22 nya domare.

Åtal för vållande till fyraårings död

Åtal väcks nu mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en fyraårig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool.

Trakasserier och hot mot statsanställda

Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Foto Borislav Marinic Marinic

Ny handläggning av garantipension

Efter en tidigare EU-dom tvingades Pensions-myndigheten förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land. Inspektionen för Socialförsökringen har nu granskat Pensionsmyndighetens handläggning.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Ny digital plattform för skiljeförfaranden

Genom en ny digital plattform, ”ICC Case Connect”, vill nu ICC:s Skiljedomstol effektivisera hanteringen av skiljeförfaranden. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

IMY inleder granskning av lärplattform

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har Integritetsskyddsmyndigheten nu inlett en granskning av lärplattformen Vklass.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Foto Hans Christiansson

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt