Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 augusti 2022,

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Enligt de nya reglerna sänks straffvärdegränsen för när utvisning på grund av brottets allvar från tolv till sex månaders fängelse. I vissa fall ska även brottets karaktär kunna ligga till grund för utvisning, till exempel om brottet har inneburit ett angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid. Vidare gäller högre krav än hittills på att utlänningar ska ha etablerat sig i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

Den tidigare bestämmelsen som innebar att det krävdes synnerliga skäl för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige har nu också tagits bort. Dessutom tas det absoluta förbudet mot att utvisa en person som kom till Sverige som ung och har vistats här under en längre tid bort och ersätts med kvalificerade krav för utvisning.

Återreseförbudet, dvs den tid som utlänningen förbjuds att återvända till Sverige efter utvisning, blir generellt längre än tidigare och återreseförbud utan tidsbegränsning ska också meddelas i större utsträckning än tidigare.

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt