Bli kund Annonsera
tisdag 30 november 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 21 oktober 2021,

Domstolsverket analyserar kostnadsräkningar

I en granskningsrapport från Riksrevisionen påpekas brister i domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden. Domstolsverket arbetar nu med att analysera kostnaderna.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Riksrevisionen har granskat om tingsrätterna och Domstolsverket har en tillräckligt bra kontroll över hur man hanterar ersättning till offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden i samband med brottmål. I en rapport som släpptes torsdag den 21 oktober konstaterar Riksrevisionen bland annat att kontrollen inte är betryggande, att systemet är föråldrat och att Domstolsverket har kapacitet att ge mer stöd till domstolarna.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Synpunkterna och förslagen från Riksrevisionen blir ett bra stöd i det förbättringsarbete som redan pågår och där vi nyligen redovisat en analys av kostnaderna för regeringen. Detta är väl i linje med våra analyser så här långt. Vi återkommer till våren med förslag i vår slutrapport till regeringen, säger Leif Eriksson, Domstolsverkets ekonomidirektör, i pressmeddelandet.

Högprioriterat arbete

Riksrevisionen lämnar också rekommendationer till Domstolsverket, bland annat att ta fram riktlinjer, bistå tingsrätterna med återkoppling och utreda om systemet för kostnadsräkningar kan digitaliseras med syftet att Domstolsverket tar ett större helhetsansvar.

- Detta är och kommer att vara ett högprioriterat arbete för Domstolsverket framöver. Ytterst är det en förtroendefråga för Sveriges Domstolar och i en förlängning även för rättsstaten och vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Därför ökar ersättningarna

Så sent som den 1 oktober i år redovisade Domstolsverket på uppdrag av regeringen en analys över orsakerna till att kostnaderna ökat. Analysen visar att ökningen i huvudsak beror på allt fler mål vid tingsrätterna men också på den årliga uppräkningen av timkostnadsnormen. 1 mars 2022 ska en slutrapport lämnas till regeringen med förslag på åtgärder för att få en bättre kostnadskontroll.

Domstolsverket kommer nu att gå igenom rapporten och ta med Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget om hanteringen av ersättning till rättsliga biträden.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Trust me
22 oktober 2021 13:31

1. Klienterna borde godkänna fakturan innan den skickas in för att få bort alla saltade fakturor. 2. Fakturorna borde innehålla dag & tid för att domstolsverket ska kunna granska att en person inte lämnar för många timmar under vissa perioder. 3. Kostnader för resor och spilltid borde skäras ner. Du får betalt för ditt arbete, inte resan dit. 4. Många tar betalt för mediakontakter och familjekontakter. Det är inte ok.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Ny delägare i Bird & Bird

Martin Folke ansluter som delägare i Bird & Bird i januari.

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt fyra rådmän i Nacka tingsrätt.

Glimstedt renodlar verksamheten

Advokatverksamheten kommer att bedrivas under de nya varumärkena Born Advokater i Stockholm och Norma Advokater i Göteborg. Samtidigt fortsätter Glimstedts verksamhet på tolv kontor i Sverige.

Fröberg & Lundholm rekryterar

Fröberg & Lundholm Advokatbyrå har rekryterat Siri Strömberg från Vattenfall samt biträdande juristen Frida Andersson.

Ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Den 1 november tillträdde Anders Alenskär som generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Foto © tomloel

Ny domare

Regeringen har den 18 november utnämnt en hovrättslagman.

IMY varnar Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten varnar för risken att Migrationsverkets hantering av ett visumsystem mellan EU-länderna kan strida mot dataskyddsförordningen.

33 advokater

Advokatsamfundet har antagit 33 ledamöter och 28 advokater har lämnat samfundet.

Foto Mikael Damkier

Domarutnämningar

Regeringen har den 11 november utnämnt två hovrättsråd och ett tekniskt råd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt