Bli kund Annonsera
torsdag 22 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 mars 2021,

Baker McKenzie legal rådgivare till Embracer

Embracer Group har genomfört en riktad nyemission om 7,6 miljarder kronor till en teckningskurs om 210 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Gruppen har en spelportfölj med över 220 ägda varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Gruppen har 59 interna studios och fler än 5.500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs agerade Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup, Berenberg Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Embracer. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Johanna Flink samt Adam Farlow och Charles Farnsworth från firmans kapitalmarknadsteam i London.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

61 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 61 advokater och 39 advokater lämnar samfundet.

Foto Wavebreakmedia

Nytt medlingskollegium

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nya domare

Regeringen har den 11 mars utnämnt tre rådmän.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt