Bli kund Annonsera
torsdag 25 februari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 februari 2021,

Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech 

Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech i samband med försäljningen av aktierna i Tello Service Partner till Fasadgruppen Norden samt i samband med ingående av avtal om avyttring av deras svenska hissverksamhet till TK Elevator Sweden.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Aktierna i Tello Service Partner till Fasadgruppen Norden såldes för en kontant köpeskilling om 60 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis.

Eversheds Sutherland har vidare företrätt Sdiptech i samband med ingående av avtal om avyttring av deras svenska hissverksamhet till TK Elevator Sweden. Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 233 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i de överlåtna bolagen värderas till 154 miljoner kronor.

Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket godkänner detsamma.

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av erbjudandet i storstadsområden erbjuds också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter 2.000 miljoner kronor och har sitt säte i Stockholm.

Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh.

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

DLA Piper utnämner ny ordförande

Efter fyra år som ordförande lämnar Hans Christian Brodtkorb i Norge över rollen som nordisk styrelseordförande i DLA Piper till Anders Malmström i Sverige.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt