Bli kund Annonsera
torsdag 25 februari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 februari 2021,

Cirio rådgav Sagax

Cirio är rådgivare till Sagax i samband med inlösen av samtliga utestående preferensaktier mot en inlösenslikvid om 587 miljoner kronor.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Styrelsen för Sagax avser att föreslå en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier i bolaget i enlighet med bolagsordningen. Inlösenförfarandet förutsätter godkännande vid en extra bolagstämma att hållas den 19 mars 2021. Inlösenlikviden uppgår till 35 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar en inlösenslikvid om högst cirka 587 miljoner kronor. Beslutar den extra bolagsstämman om inlösen av preferensaktierna beräknas sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm bli den 1 april.

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2020 till 3.565.000 kvadratmeter fördelat på 698 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cirio biträdde Sagax med ett team under ledning av Annika Andersson (Kapitalmarknad och Publik M&A), tillsammans med Oscar Lunde och Louise Åberg (Kapitalmarknad och Publik M&A).

Domstolarna fick en halv miljon nya mål

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år.

150 miljoner i sanktionsavgifter

Under förra året beslutade Integritetsskydds- myndigheten om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt GDPR.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 februari utnämnt fem nya domare.

Tio åklagarrevisorer ska bli arton

Under våren ska Åklagarmyndigheten anställa åtta stycken åklagarrevisorer, vilket uppges vara ett led i satsningen att komma åt pengar från kriminella personer.

Foto Högsta domstolen

HD:s verksamhet 2020

Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året

Första steg mot ny domstol i Malmö

Nyligen lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö.

Nya domare

Regeringen har den 11 februari utnämnt två hovrättsråd och en rådman.

DLA Piper utnämner ny ordförande

Efter fyra år som ordförande lämnar Hans Christian Brodtkorb i Norge över rollen som nordisk styrelseordförande i DLA Piper till Anders Malmström i Sverige.

Foto Uppsala universitet

Ny professor i Uppsala

Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet har fått en ny juridikprofessor.

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

54 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 54 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 22 januari.

Två nya domarutnämningar

Regeringen har den 21 januari utnämnt Johan Sanner att vara lagman i Uddevalla tingsrätt och Marie Gerrevall att vara chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt.

Två nya professorer i Stockholm

Den 14 januari 2021 befordrades Eleonora Rosati till professor i immaterialrätt och Karin Åhman till professor i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt