Bli kund Annonsera
onsdag 23 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 september 2020,

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Datainspektionen uppger i ett pressmeddelande att dataskyddsförordningen, GDPR, skiljer mellan organisationer som är personuppgiftsansvariga och organisationer som är personuppgiftsbiträden.

Den organisation som har bestämt varför och hur en viss hantering av personuppgifter ska ske är ansvarig. Den organisationen kan dock ta hjälp av någon annan för den faktiska hanteringen och denna organisation är då personuppgiftsbiträde.

Beroende på om en organisation är ansvarig eller biträde följer olika skyldigheter och rättigheter.

- I praktiken, med dagens allt mer komplexa it-system och flöden av personuppgifter, kan det dock vara svårt att bedöma vilken organisation som faktiskt är personuppgiftsansvarig och vilken som är biträde. Det har funnits ett stort behov av vägledning på det här området, säger Elisabeth Jilderyd, jurist och internationell samordnare på Datainspektionen, i pressmeddelandet.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu publicerat en vägledning med fokus på just gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och biträde.

Vägledningen beskriver också vilka följderna blir av att ha en viss roll och vad som måste ingå i det personuppgiftsbiträdesavtal som ska tecknas mellan den organisation som är ansvarig för en viss behandling av personuppgifter och det biträde som utför behandlingen på uppdrag av den ansvariga organisationen.

- GDPR innehåller en tydlig och grundläggande ansvarsprincip för de som hanterar personuppgifter. Det åligger i första hand den personuppgiftsansvarige, det vill säga den som bestämmer varför och hur en behandling av personuppgifter ska ske, att se till att GDPR följs. En nyhet i GDPR är att det nu även finns speciella skyldigheter även för personuppgiftsbiträden, alltså den som utför en personuppgiftsbehandling på uppdrag av en personuppgiftsansvarig. Därför är det viktigt att klart och tydligt  definiera dessa roller mellan de aktörer som är involverade i en viss behandling.

Vägledningen innehåller dessutom en närmare beskrivning av gemensamt personuppgiftsansvar, då två eller fler organisationer tillsammans är ansvariga för en viss behandling, och beskriver även hur ansvaret ska fördelas mellan dessa.

- Det är alltid upp till de berörda organisationerna att själva avgöra vem som har vilken roll som ansvarig respektive biträde. Vår förhoppning är att den här vägledningen kommer att vara till konkret hjälp i det arbetet.

Arbetet med att ta fram den här EU-gemensamma vägledningen har gjorts i en arbetsgrupp som letts av svenska Datainspektionen.

Vägledningen har antagits av Europeiska dataskyddstyrelsen och är nu ute för publik konsultation till och med den 19 oktober.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt