Bli kund Annonsera
torsdag 9 april 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 mars 2020,

Lindahl rådgivare åt Luftfartsverket

Luftfartsverkets dotterbolag LFV Holding har förvärvat Eltel Networks Aviation & Security.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

LFV Holding AB, ett dotterbolag till Luftfartsverket, och Eltel Networks Infranet AB har tecknat avtal om att LFV ska förvärva samtliga aktier i bolaget Eltel Networks Aviation & Security AB från Eltel.

Detta bolag utgör säljarens tidigare affärsområde Aviation & Security och tillhandahåller tekniska drift-, underhålls- och supporttjänster bland annat för flygtrafiktjänster.

LFV är ett statligt affärsverk som tillhandahåller tjänster inom flygtrafik och har med hänsyn till det återupptagna totalförsvaret, en förändrad omvärldsbild och den nya säkerhetsskyddslagens förutsättningar bedömt att den förvärvade verksamheten, som i dag drivs av Eltel-koncernen såsom underleverantör på uppdrag av LFV, bör bedrivas i egen regi.

Parterna har kommit överens om att ett förvärv av hela affärsområdet är den bästa och mest effektiva lösningen för alla involverade, inklusive medarbetare, kunder och andra intressenter.

Eltel, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är en nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk. Affärsområdet Aviation & Security hade under 2019 cirka 200 medarbetare och omsatte 310 miljoner kronor.

Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2020 och är villkorad av bland annat Konkurrensverkets godkännande.

Advokatfirman Lindahl har varit rådgivare åt LFV Holding AB och Luftfartsverket. Lindahls team har huvudsakligen bestått av Johan Herrström, Annika Brandt, Viktor Friberg och Ellen Frisk (corporate finance) samt Eric Ericsson och Jakob Melander (konkurrensrätt).

Fortsatt många inställda förhandlingar

Antalet inställda förhandlingar vid Sveriges Domstolar ligger fortfarande över det normala. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Nya antagningsregler för notarier

Domstolsverket har fattat beslut om nya antagningsregler för notarier.

Nya domare

Regeringen har den 2 april utnämnt nio domare.

Foto Lumination

Inställda förhand- lingar ökar

Med anledning av den pågående pandemin ställs många domstolsförhandlingar in och Domstolsverket kommer varje vecka att publicera statistik över antalet inställda förhandlingar.

Ny counsel till Bird & Bird

Bird & Bird har utsett Ersen Bethersen till counsel och ansvarig för compliance & investigations-gruppen.

Foto © Elnur

Finalister utsedda i Årets Bolagsjurist

Finalisterna till Årets Bolagsjurist är chefsjuristerna Sofia Graflund på Northvolt, Malin Löveborg på Klövern och Henrik Johanssont på Nordic Capital.

Tingsrätternas kvälls-beredskap senareläggs

Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september.

Jurist blir generaldirektör

Regeringen har beslutat att utse juristen Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör och chef för Inspektionen för strategiska produkter.

Ny delägare i Cirio

Lennart Pettersson ansluter som delägare till Cirios M&A-team.

Foto inbj

Corona ställer till pro-blem för domstolarna

Den pågående pandemin påverkar nu även situationen vid landets domstolar med många inställda förhandlingar som följd. Dels beroende på sjukdomar i personalen, dels med hänvisning till frågan om äldre nämndemän ska få tjänstgöra vid domstolarna.

Setterwalls obestånds- avdelning till Fylgia

Efter att Mathias Winge från Setterwalls började på Fylgia i början på året kommer nu resterande del av Setterwalls obeståndsavdelning att börja där den 1 april.

Bright Advokat får ny partner

Advokaten Johannes Harlevi inträdde som partner i byrån den 1 mars.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har bland annat utnämnt sju nya hovrättsråd tillika vice ordförande i Svea hovrätt.

Försök med snabbare lagföring utvidgas

I januari byggdes försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ut till att omfatta hela polisregion Stockholm. Regeringen har nu beslutat att försöksverksamheten byggs ut till delar av övriga polisregioner från januari 2021.

Fler anmälda person-uppgiftsincidenter

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Det visar Datainspektionens kartläggning.

Disputation i civilrätt

Doktoranden Sebastian Lindroos-Moll vid Karlstads universitet försvarar sin avhandling Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning - En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie.

Nya advokater

Advokatsamfundet har antagit nya advokater den 5 mars.

DI inleder tillsyn om ansiktsigenkänning

Datainspektionen inleder en tillsyn för att ta reda på om svenska myndigheter använder den teknik för ansiktsigenkänning som tillhandahålls av företaget Clearview AI.

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har den 5 mars utnämnt bland annat två nya lagmän.

Foyen för-stärker inom fastighetsrätt

Foyen rekryterar fastighetsexperten Rickard Zamuhl som varit delägare i AG Advokat.

Två nya delägare i Walthon Advokater

Ytterligare två advokater, Michelle Hessius och Anna Grahn, inträder som delägare i Walthon Advokater i mars respektive juni.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt