Bli kund Annonsera
fredag 25 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 januari 2020,

Normalår för samfundets disciplinnämnd

Antalet disciplinanmälningar mot advokater år 2019 var fem procent färre än 2018. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter trots att antalet advokater ökar.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

År 2019 betecknas som ett normalår för Advokatsamfundets disciplinverksamhet eftersom antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var ungefär desamma som föregående år.

Det uppger Advokatsamfundet i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Disciplinnämnden tog emot 456 anmälningar mot advokater vilket är fem procent färre än 2018. Under samma tid ökade antalet advokater med drygt tre procent.

Advokatsamfundets styrelse tog under 2019 även upp 53 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren, vilket uppges vara ett led i den proaktiva tillsynen över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Färre anmälningar men fler advokater

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre trots att antalet advokater växer kraftigt, konstaterar samfundet.

År 2000 inkom 604 anmälningar vilket är en minskning med 25 procent jämfört med 2019.

Under samma tid har advokaterna blivit 75 procent fler, från 3.535 år 2000 till 6.177 år 2019.

- Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera fronter. Höga inträdeskrav för att bli advokat, krav på advokatexamen där advokatetik är en viktig del, obligatorisk professionell vidareutbildning för alla advokater och proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer. Det sjunkande antalet anmälningar visar att arbetet har gett resultat, förklarar generalsekreterare Mia Edwall Insulander i pressmeddelandet.

Ingen advokat uteslöts

Totalt 636 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2019 och av dessa avgjordes 196 stycken i plenum varav 129 medförde att advokaten fick en påföljd.

I 75 fall tilldelades en erinran, i 26 fall en varning och i 28 fall den näst strängaste påföljden - varning med straffavgift. Ingen advokat uteslöts ur samfundet.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt