Bli kund Annonsera
måndag 24 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 februari 2020,

Ny generaldirektör för Kriminalvården

Regeringen har utsett Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren till generaldirektör för Kriminalvården.

Regeringen har enligt ett pressmeddelande utsett Martin Holmgren till generaldirektör för Kriminalvården.

Martin Holmgren är sedan 2014 generaldirektör för Domstolsverket och har tidigare varit lagman vid Nacka tingsrätt och chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.

Han har även tjänstgjort som bland annat expeditions- och rättschef vid regeringskansliet samt haft ett antal utredningsuppdrag.

- Det är med stort engagemang men också ödmjukhet som jag tar emot regeringens förtroende att leda Kriminalvården. Kriminalvården befinner sig i ett skede med stora utmaningar, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Jag ser fram emot att, tillsammans med alla anställda, göra allt för att Kriminalvården även framöver framgångsrikt ska klara sitt uppdrag, säger Martin Holmgren i en kommentar i pressmeddelandet.

Han tillträder som generaldirektör för Kriminalvården den 2 mars.

Peter Yngve som är planerings- och utvecklingsdirektör på Domstolsverket blir tillförordnad generaldirektör tills vidare.

Regeringen uppger i pressmeddelandet att Kriminalvården är en central del av rättskedjan och har en viktig uppgift i att verkställa utdömda påföljder men även att tillsammans med andra aktörer i samhället bidra till att återfallen i brott ska minska.

Kriminalvården står enligt regeringen inför stora utmaningar till följd av en snabbt ökande beläggning i anstalt och häkte och det pågår ett intensivt arbete för att öka antalet platser både på kort och lång sikt.

- Martin Holmgren har genom sina tidigare uppdrag goda kunskaper om det svenska rättsväsendet och den svenska förvaltningsmodellen. Jag är glad över att han har tackat ja till att leda Kriminalvården, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i pressmeddelandet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt