Bli kund Annonsera
måndag 24 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 februari 2020,

Ny professor i offentlig rätt

Pernilla Leviner befordrades den 1 februari till professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
Pernilla Leviner
Foto: Stockholms Universitet

Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum som är en forskarmiljö vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Hon har ägnat större delen av sin forskargärning åt frågor som rör den rättsliga relationen mellan stat, familj och individen, inte minst barns rättigheter och samhällets ansvar att skapa goda livsvillkor för barn och unga. Det skriver juridiska institutionen vid universitet på sin hemsida.

Hennes avhandling med titeln "Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete" handlar om socialtjänstens ansvar att skydda barn från våld och annan utsatthet, vilket innebär en förvaltningsrättslig och socialrättslig bas men även ett straffrättsligt perspektiv.

Under doktorandtiden tog Pernilla Leviner tjänstledigt två gånger för att arbeta som föredragande i förvaltningsrätten samt jurist i socialtjänsten och efter disputationen 2011 vistades hon som gästforskare  i Melbourne i Australien.

Under sju månader 2016 var hon gästforskare vid Oxford University, Institute for European and Comparative Law samt associate member på Exeter College inom ramen för ett avtal mellan Stockholm Centre for Commercial Law och det engelska universitetet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt