Bli kund Annonsera
måndag 24 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 10 februari 2020,

Tre advokater varnas för Instagraminlägg

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd varnar tre advokater vid en advokatbyrå i Stockholm varnas för olika inlägg på sociala medier.

Tre advokater hade publicerat följande på sin advokatbyrås Instagramkonto:

- En bild på ett domslut i vilket framgick att den tilltalade hade dömts för brott mot griftefrid och frikänts från mord. Tillhörande inlägg löd ”Yrket som advokat kan innebära stora påfrestningar. Det här var ett av de jobbigaste målen advokaten har hanterat då det uppstod ur en familjetragedi. Som försvarare måste man alltid företräda sin klient, oavsett hur tufft motståndet är. Till följd av advokatens insatser ansåg varken tingsrätten eller hovrätten att klienten skulle dömas för mord utan frikännande dom meddelades i båda instanser. Ett oerhört bra resultat och en mycket nöjd klient! #xxxxx #xxxxxadvokat #frihet”.

- Ett videoklipp i vilket två av advokaterna, iklädda solglasögon och med var sitt whiskyglas, hade en konversation angående att de ”tänkte ge lite råd till den som får förmånen att träffa polisen så här en lördag kväll.” Tillhörande inlägg löd ”Lite tips och råd en lördagkväll #lawyer #försvarare #brottmål #lördagstipset #alwaysbyyourside #xxxxx #xxxxxadvokat # […]”

- En bild föreställande en tecknad serieruta i vilken Batman nyligen har örfilat en annan seriefigur. En pratbubbla från den andra figuren löd ”Jag tänkte inte begära någon specifik advokat”. En pratbubbla från Batman löd ”Käften! Du begär alltid en advokat från Xxxxx Advokatbyrå”. Till bilden hörde inlägget ”Begär alltid en advokat från Xxxxx advokatbyrå! #brottmål #xxxxx #xxxxxadvokat #försvarsadvokat #advokat”.

Brutit mot god advokatsed på flera sätt

I sitt beslut finner disciplinnämnden anledning att återge portalparagrafen i samfundets vägledande regler om god advokatsed (VRGA) och påminna om principerna som kommer till uttryck i Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier.

Disciplinnämnden konstaterar därefter att advokaterna:

- genom publiceringen av texten tillsammans med domslutet har brutit mot god advokatsed; texten tillsammans med domslutet medförde att det fanns en uppenbar risk för att utomstående kunnat identifiera vilket mål det hade handlat om. Det hade vidare inte påståtts att klienten hade lämnat samtycke till att uppgifterna lämnats.

- genom publiceringen av filmen hade allvarligt brutit mot god advokatsed; den ifrågavarande publiceringen stred tveklöst mot de ovan angivna kraven.

Vad gällde serierutan framhåller disciplinnämnden att det inte ankommer på nämnden att agera ”smakpolis” i vidare mån än när marknadsföringen tydligt bryter mot god advokatsed. Disciplinnämnden finner i denna del med tvekan att den aktuella reklamen inte stod i strid mot god advokatsed.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt