Bli kund Annonsera
måndag 24 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 28 januari 2020,

Liten ökning av inkomna arvodesärenden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövade 47 ärenden i sak under 2019 och biföll i 19 av dessa fall klienters begäran om nedsättning av arvode.

Under 2019 har konsumenttvistnämnden prövat 47 ärenden i sak. Det skriver Advokatsamfundet på sin hemsida. Alla dessa ärenden har handlat om nedsättning av arvode. I 19 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis, vilket motsvarar drygt 40 procent av avgörandena. I 28 fall avslogs begäran om nedsättning. Nämnden avvisade eller avskrev 17 ärenden.

Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden 64 ärenden under 2019. Nämnden höll tio sammanträden under året och alla dess beslut var enhälliga.

Under nämndens första verksamhetsår 2016 var antalet ärenden 41. Året därpå ökade antalet inkomna ärenden markant till 70 för att för år 2018 ligga på ungefär samma nivå med 74 ärenden. En svag ökning har därefter ägt rum under år 2019, då antalet inkomna ärenden uppgick till 80. Det är, skriver Advokatsamfundet, alltså fortfarande fråga om ett mycket begränsat antal ärenden som kommer in till konsumenttvistnämnden, särskilt i förhållande till den stora mängd arvodesräkningar som advokatbyråerna ställer ut under ett år.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt