Bli kund Annonsera
söndag 23 januari 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 januari 2022,

Färre anmälningar mot advokater

Under 2021 minskade antalet anmälningar av advokater till Advokatsamfundet jämfört med året innan.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar mot advokater. Det är, skriver samfundet i ett pressmeddelande, närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under samma tid ökade antalet advokater med knappt tre procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021.

I ett längre perspektiv är trenden enligt samfundet att disciplinanmälningarna blir färre, trots att advokatkåren växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3.535 advokater år 2000 till 6.469 advokater år 2021.

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden.

Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 220 ärenden och av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts fyra advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt