Bli kund Annonsera
söndag 23 januari 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 december 2021,

Balanserna minskar hos hyresnämnden

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

Med undantag för några enstaka år under 2000-talet har successivt antalet balanserade ärenden, det vill säga ärenden som ännu inte har avgjorts, ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. Till stor del har det berott på minskade resurser och hög ärendetillströmning. Men nu sker en positiv utveckling.

Det framgår av ett pressmeddelande från Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

- Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har på två års tid minskat sina balanser, det vill säga antalet ännu inte avgjorda prövningsärenden, med dryga 30 procent, från närmare 3.000 ärenden vid årsskiftet 2019/2020 till att nu ha kommit under 2.000 ärenden i balans. En sådan stor minskning av ärendebalanserna tror jag inte Hyres- och arrendenämnden har upplevt tidigare säger hyresrådet och myndighetschefen Johan Rosén.

Bakgrunden till det positiva resultatet är att Hyres- och arrendenämnden två år i rad har genomfört lyckade avarbetningsprojekt där nämnden under höstarna har haft cirka 20 extra sammanträden varje vecka. Dessutom har antalet nya ärenden minskat något under 2021. Nämnden har också sedan en tid tillbaka en ny organisation och arbetar med att se över rutinerna för att rensa och effektivisera verksamheten.

Avarbetningsprojekten har genomförts med stöd av extraresurser som Sveriges domstolar och nämnder kunnat söka för att driva projekt. Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har i första hand använt de extra resurserna till att rekrytera nyutexaminerade jurister som tjänstgjort som protokollförare vid nämndens sammanträden. I övrigt har det lyckade resultatet av projektet åstadkommits genom att samtliga nämndens medarbetare och ledamöter har tagit i lite extra.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt